LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1162100
W tym dzisiaj: 1626

Unikalnych odwiedzin: 144627
W tym dzisiaj: 219

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 
 

Uniwersytet Pedagogiczny

Wydział Humanistyczny

Instytut Filozofii i Socjologii

ul. Podchorążych 2, pokój 242
30-084 Kraków
-
-
tel. (12) 662 62 23
fax (12) 662 62 23
 

Opis

Instytut Filozofii i Socjologii został ukonstytuowany i rozpoczął działalność z początkiem 2002 roku, po reorganizacji i podziale wcześniejszego Instytutu Nauk Społecznych i wydzieleniu z niego Instytutu Politologii. Jednak początki filozofii i socjologii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie sięgają lat czterdziestych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. W tym okresie istniały, w ramach Wydziału Humanistycznego, jednostki organizacyjne tworzone przez pracowników, którzy podejmowali badania w zakresie filozofii, socjologii czy nauk społecznych i prowadzili zajęcia dydaktyczne z tych specjalności na wszystkich kierunkach Uczelni. Od roku 1980 zespoły te funkcjonowały w ramach Instytutu Nauk Społecznych. Obecnie Instytut zatrudnia 21 samodzielnych pracowników nauki (w tym 3 profesorów tytularnych) oraz 27 adiunktów i asystentów, którzy zgrupowani są w 15 wyspecjalizowanych katedrach. Dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii jest prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, a jego zastępcami dr hab. prof. UP Dorota Probucka oraz dr Mariusz Dzięglewski. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie filozofii. IFiS jest siedzibą kilku ogólnokrajowych stowarzyszeń i organizacji naukowych: Polskie Towarzystwo Etyczne, którym kieruje dyrektor Instytutu prof. dr hab. Tadeusz Gadaczifis3 Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa, rozwijające i popularyzujące dorobek jednego z najwybitniejszych filozofów XX wieku, współtwórcy egzystencjalizmu. Towarzystwo, którego prezesem jest prof. dr hab. Czesław Piecuch, prowadzi rozległą współpracę z podobnymi organizacjami i stowarzyszeniami zagranicznymi. Centrum Badań Myśli Sørena Kierkegaarda, założone w dwusetną rocznicę urodzin wybitnego duńskiego filozofa (2013), rozwijające i propagujące jego dorobek. Jednym z celów Centrum jest dokonanie pełnego polskiego wydania dzieł Kierkegaarda. Centrum kieruje dr hab. prof. UP Antoni Szwed.

Kierunki

 • Etyka - Mediacje i negocjacje

  Należy do grupy kierunków filozofia

  Czytaj więcej »

 • Filozofia

  Należy do grupy kierunków filozofia

  Czytaj więcej »

 • Socjologia

  Należy do grupy kierunków socjologia

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

  Należy do grupy kierunków administracja

  Czytaj więcej »

Rekrutacja

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: FILOZOFIA, spec. filozofia z etyką (nauczycielska) Kryteria przyjęć: "nowa matura" - wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu spośród: język polski, matematyka, język obcy (uwzględniony zostaje najlepszy wynik z tych przedmiotów), (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna) "stara matura" - konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub języka obcego. ETYKA - MEDIACJE I NEGOCJACJE Kryteria przyjęć: "nowa matura" - wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu spośród: język polski, język obcy (uwzględniony zostaje najlepszy wynik z tych przedmiotów), (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna) "stara matura" - konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub języka obcego. SOCJOLOGIA Kryteria przyjęć: "nowa matura" - wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu spośród; język polski, historia, matematyka, język obcy (uwzględniony zostaje najlepszy wynik z tych przedmiotów), (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna) "stara matura" - konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub języka obcego. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Kryteria przyjęć: "nowa matura" - wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu spośród: język polski, matematyka, język obcy (uwzględniony zostaje najlepszy wynik z tych przedmiotów), (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna) "stara matura" - pod uwagę będzie brana najwyższa ocena z przedmiotów: język polski lub język obcy. STUDIA STACJONARNE II STOPNIA FILOZOFIA Kryteria przyjęć: Konkurs dyplomów licencjackich lub magisterskich. Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z dyplomem licencjata lub dyplomem magistra wszystkich kierunków studiów. ETYKA - MEDIACJE I NEGOCJACJE Kryteria przyjęć: Konkurs dyplomów licencjackich lub magisterskich. Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z dyplomem licencjata lub dyplomem magistra wszystkich kierunków studiów. SOCJOLOGIA Specjalności od I roku studiów: - kryminologia i dezorganizacja społeczna - komunikacja audiowizualna (nienauczycielska) Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie minimum 15 studentów. Kryteria przejęć: Konkurs dyplomów. W pierwszej kolejności na studia przyjęci zostaną absolwenci kierunku socjologia. Kandydaci z dyplomem innych kierunków przyjmowani będą na miejsca pozostałe do wypełnienia limitu. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze studiów I stopnia. Kandydaci składają wraz z dokumentami dodatkowo zaświadczenie o średniej ocenie ze studiów wydane przez uczelnię w której kandydat uzyskał dyplom. Studia przewidziane są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku socjologia oraz innych kierunków studiów. Wybór specjalności następuje po pierwszym semestrze. STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA SOCJOLOGIA Kryteria przyjęć: "nowa matura" - wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu spośród; język polski, historia, matematyka, język obcy (uwzględniony zostaje najlepszy wynik z tych przedmiotów), (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna) "stara matura" - konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub języka obcego. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Kryteria przyjęć: "nowa matura" - wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu spośród; język polski, matematyka, język obcy (uwzględniony zostaje najlepszy wynik z tych przedmiotów), (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna) "stara matura" - pod uwagę będzie brana najwyższa ocena z przedmiotów: język polski lub język obcy. STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA SOCJOLOGIA Specjalności od I roku studiów: - kryminologia i dezorganizacja społeczna - komunikacja audiowizualna (nienauczycielska) Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie minimum 15 studentów. Kryteria przejęć: Konkurs dyplomów. W pierwszej kolejności na studia przyjęci zostaną absolwenci kierunku socjologia. Kandydaci z dyplomem innych kierunków przyjmowani będą na miejsca pozostałe do wypełnienia limitu. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze studiów I stopnia. Kandydaci składają wraz z dokumentami dodatkowo zaświadczenie o średniej ocenie ze studiów wydane przez uczelnię w której kandydat uzyskał dyplom. Studia przewidziane są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku socjologia oraz innych kierunków studiów. Wybór specjalności następuje po pierwszym semestrze.

Wydarzenia

Rekrutacja w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego - 1 - 19 września

Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Humanistyczny » Instytut Filozofii i Socjologii

Szanowni Państwo, Dyrekcja Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ma przyjemność poinformować, że w dniach 1 - 19 września odbędzie się rekrutacja na następujące kierunki studiów: - Etyka-mediacje i negocjacje - Filozofia - Socjologia - Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Galeria

Filmy

 
 

Opinie

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj Komentarz

Aby usunąć konieczność wpisywania textu CAPTCHA zaloguj się!

 123456
Jak oceniasz kadrę?
Jak oceniasz atmosferę?
Jak oceniasz jakość przekazywanej wiedzy?
Jak oceniasz lokalizację?
Jak oceniasz wypozażenie pracowni?
Ocena ogólna
Komentarz:

Zawody

Sylwetka absolwenta

Artykuły

Socjolog, czyli kto?

Socjolog, czyli kto?

Studia socjologiczne w IFiS UP prowadzone są od 2007 roku. Instytut tworzy cenione w kraju grono wykładowców oraz ekspertów i badaczy-praktyków. Program studiów jest dostosowany do wymagań rynku pracy i obejmuje szereg przedmiotów o charakterze stosowanym, co gwarantuje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia. Oferta edukacyjna Instytutu jest niezwykle bogata, a na poziomie studiów II stopnia dostosowana jest do profili każdej specjalności. Program kształcenia obejmuje m.in. przedmioty takie jak: socjologia kultury, subkultur, komunikowania społecznego, płci i seksualności, miasta, mig racji, reklamy, przedmioty poświęcone zmianom społecznym oraz głównym problemom społecznym. W zależności od wybranej specjalności studenci mają również możliwość uczestnictwa w zajęciach poświęconych zagadnieniom patologii społecznej, psychopatologii, współczesnym uzależnieniom, kryminalistyki lub też zagadnieniom kulturowego i społecznego kontekstu przekazów medialnych.

(0 komentarzy) 31/07/2014 19:45:29 Czytaj więcej »

Atuty

 

Tagi: up, krakow, filozofia, socjologia,

Face Upward - Widget