LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950310
W tym dzisiaj: 1652

Unikalnych odwiedzin: 116604
W tym dzisiaj: 283

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Aktorstwo

Aktorstwo

 

Opis

Studia jednolite magisterskie

Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 9 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 4200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 270.

Absolwent powinien łączyć opanowanie techniki aktorskiej z umiejętnościami twórczego myślenia artystycznego wspartego świadomością estetyczną i odpowiedzialnym wyborem wartości etycznych. Powinien być przygotowany do twórczej działalności jako aktor w: teatrze – dramatycznym, muzycznym, lalkowym; filmie; telewizji; radiu; dubbingu, a także do: działalności estradowej; twórczego współudziału w projektach artystycznych i programach edukacyjnych; pracy pedagogicznej (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz podjęcia pracy w placówkach kulturalnych i wychowawczych jako animator i organizator życia teatralnego i twórczości nieprofesjonalnej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym aktywne uczestniczenie we współpracy międzynarodowej.
 2. Zaleca się, aby studenci realizowali i prezentowali publiczności własne spektakle, programy i przedsięwzięcia artystyczne.
 3. Zaleca się kształtowanie aktywności społecznej studentów przez udział w różnych formach życia kulturalnego, w tym w obszarach działalności pozaartystycznej – terapii przez sztukę, resocjalizacji.

Przedmioty

Studia jednolite magisterskie

Liczby w nawiasach przedstawiają minimalną liczbę godzin zalecaną przez MNiSW

Grupa treści podstawowych obejmuje przedmioty z zakresu: kultury i sztuki (105), literatury i sztuki (105), techniki aktorskiej (210)

Grupa treści kierunkowych obejmuje przedmioty z zakresu: sztuki teatru, umiejętności aktorskich

Gdzie?

Katowice

Warszawa

 • Aktorstwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Aktorstwo

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Teatralna w Warszawie » Wydział Aktorski

  Czytaj więcej »

 • Aktorstwo

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Teatralna w Warszawie » Wydział Sztuki Lalkarskiej

  Czytaj więcej »

Łódź

 
Face Upward - Widget