LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955614
W tym dzisiaj: 837

Unikalnych odwiedzin: 117636
W tym dzisiaj: 220

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Architektura i urbanistyka

Architektura i urbanistyka

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2500. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Powinien znać przepisy technicznobudowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. Absolwent powinien posiadać umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi – z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych – oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne. Absolwent powinien posiadać znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Powinien być przygotowany do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie: (a) projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego, (b) historii i teorii architektury, teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych i nauk humanistycznych, (c) kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią, (d) stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych, (e) rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom niepełnosprawnym, (f) stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, a także realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego oraz (g) organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej. Absolwent powinien rozumieć rolę zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska. Absolwent powinien stosować zasady etyki zawodowej. Absolwent powinien być przygotowany do: (a) podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, (b) zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem, (c) wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, (d) projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, (e) koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych, (f) zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, (g) samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz (h) podjęcia pracy badawczej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia zatrudnienia w: pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczorozwojowych oraz jednostkach zajmujących się doradztwem. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Gdzie?

Kraków

 • Architektura

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Architektury i Sztuk Pięknych

  Czytaj więcej »

Nysa

 • Architektura

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie » Instytut Architektury i Urbanistyki

  Czytaj więcej »

Rzeszów

Nowy Targ

Opole

 • architektura

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » Wydział Budownictwa

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Architektura

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy"

  Czytaj więcej »

 • Architektura

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Poznańska » Wydział Architektury

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Architektura - studia w języku angielskim

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Architektury

  Czytaj więcej »

 • Architektura i Urbanistyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Architektury

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

Łódź

 • Architektura i urbanistyka

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania » Wydział Architektury

  Czytaj więcej »

 • Architektura i urbanistyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

  Czytaj więcej »

 • Architektura

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

  Czytaj więcej »

 • Architecture engineering

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Architektura

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Architektura

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Architektura

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Lubelska » Wydział Budownictwa i Architektury

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Architektura i urbanistyka

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Akademia Sztuk

  Czytaj więcej »

 • Architektura i Urbanistyka

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Czytaj więcej »

 • Architektura

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Elologii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Architektura I Urbanistyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Architektury

  Czytaj więcej »

Gliwice

 • Architektura i urbanistyka

  Jednostka prowadząca:
  Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości » Wydział Nauk Stosowanych

  Czytaj więcej »

 • Architektura i urbanistyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Architektury

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Architektura i urbanistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

  Czytaj więcej »

Szczecin

Radom

 • Architektura i Urbanistyka

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget