LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950432
W tym dzisiaj: 24

Unikalnych odwiedzin: 116627
W tym dzisiaj: 13

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Architektura wnętrz

Architektura wnętrz

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2700. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. Absolwent powinien być przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie architektury wnętrz oraz do organizowania działalności projektowej. Powinien posiadać umiejętności komunikowania się i aktywnego uczestniczenia w pracy zespołowej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu architektury wnętrz. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1500. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać zawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie architektury wnętrz. Powinien mieć opanowane metody rozwiązywania problemów w różnorodnych zadaniach projektowych obejmujących kształtowanie otoczenia człowieka. Absolwent powinien być przygotowany do twórczej pracy projektowej w pełnym zakresie zagadnień wchodzących w zakres architektury wnętrz – w jej kontekście użytkowym i kulturowym. Powinien być przygotowany do podjęcia pracy artystyczno-badawczej i popularyzatorskiej oraz upowszechniania wartości kulturowych w kształtowaniu otoczenia człowieka. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Gdzie?

Kraków

 • architektura wnętrz

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie » Wydział Architektury Wnętrz

  Czytaj więcej »

 • Architektura wnętrz

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Architektury i Sztuk Pięknych

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Architektura Wnętrz

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczna

  Czytaj więcej »

 • Architektura Wnętrz

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu » Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Architektura wnętrz

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

Bielsko-Biała

 • Architektura wnętrz

  Jednostka prowadząca:
  Bielska Szkoła Wyższa im. J.Tyszkiewicza

  Czytaj więcej »

 • Architektura wnętrz

  Jednostka prowadząca:
  Bielska Wyższa Szkoła biznesu

  Czytaj więcej »

Wałbrzych

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ*

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

  Czytaj więcej »

Poznań

Łódź

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania » Wydział Architektury

  Czytaj więcej »

 • Architektura wnętrz

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi » Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz

  Czytaj więcej »

 • Architektura wnętrz

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności » Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych

  Czytaj więcej »

Koszalin

 • Architektura wnętrz

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Koszalińska » Instytut Wzornictwa

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Architektura Wnętrz

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Elologii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Architektura Wnętrz

  Jednostka prowadząca:
  Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

  Czytaj więcej »

 • Architektura Wnętrz

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie » Wydział Architektury Wnętrz

  Czytaj więcej »

Przemyśl

Gliwice

 • Architektura wnętrz

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Architektury

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Architektura wnętrz

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

  Czytaj więcej »

Radom

 • Architektura wnętrz

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Sztuki

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget