LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951991
W tym dzisiaj: 115

Unikalnych odwiedzin: 116907
W tym dzisiaj: 36

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Powinien posiadać umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, jak i opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników logicznych; sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania i systemów wspomagania decyzji. Absolwent powinien być przygotowany do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności potrzebne do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji. Powinien być biegły w problematyce technik decyzyjnych i wiedzy systemowej oraz przygotowany do rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle. Absolwent powinien być przygotowany do kierowania zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych oraz do pracy naukowo-badawczej. Powinien być przygotowany do pracy w instytutach naukowobadawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznych oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu automatyki i technik decyzyjnych. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Gdzie?

Kraków

 • Automatyka i Robotyka

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Górniczo-Hutnicza » Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

  Czytaj więcej »

Częstochowa

 • Automatyka i robotyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Częstochowska » Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Automatyka i robotyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Elektrotechniki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Automatyka i robotyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

Opole

 • automatyka i robotyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

Bielsko-Biała

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej » Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

  Czytaj więcej »

Toruń

Głogów

 • automatyka i robotyka

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie » Instytut Politechniczny

  Czytaj więcej »

Kielce

 • Automatyka i Robotyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach » Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Automatyka i Robotyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Elektroniki

  Czytaj więcej »

 • Automatyka i Robotyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

 • Automatyka i Robotyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Automatyka i robotyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Gliwice

 • Autoamtyka i robotyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Automatyka i robotyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Mechaniczny Technologiczny

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Automatyka i robotyka

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Automatyka i robotyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 • Automatyka i robotyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Elektroniki, Informatyki i Automatyki

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Automatyka i Robotyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Inżynierii Produkcji

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget