LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955785
W tym dzisiaj: 1008

Unikalnych odwiedzin: 117648
W tym dzisiaj: 232

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Powinien rozumieć oraz umieć analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Powinien znać istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania. Powinien znać zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Powinien umieć rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego. Powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – również w sytuacjach niestandardowych, na podstawie niekompletnych informacji. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien umieć kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować pracą zespołów ludzkich i organizować operacje reagowania kryzysowego. Powinien być przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytutach naukowo-badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Absolwent powinien mieć ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Gdzie?

Wrocław

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Dolnośląska Szkoła Wyższa » Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Kraków

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Nauk o Bezpieczeństwie

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu » Wydział zamiejscowy w Krakowie

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Handlu i Usług

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów » Wydział Ekonomiczno-społeczny

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Ekonomii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo lokalne i regionalne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Humanistyczny » Instytut Nauk Politycznych

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Bydgoska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

Kielce

Kwidzyn

 • Bezpieczeństwo Narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Powiślańska Szkoła Wyższa » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

Gorzów Wielkopolski

 • Bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

  Czytaj więcej »

Żary

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Zamość

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna » Wydział Cybernetyki

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Menedżerska » Wydział Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanizacji

  Czytaj więcej »

Sosnowiec

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanitas » Wydział Administracji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Dąbrowa Górnicza

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

Łódź

Mińsk Mazowiecki

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Siedlce

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Jednostka prowadząca:
  Akademia podlaska w Siedlcach » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Dęblin

 
Face Upward - Widget