LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951883
W tym dzisiaj: 7

Unikalnych odwiedzin: 116876
W tym dzisiaj: 5

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzącą podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury. Powinien znać podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent powinien znać zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególnońci regulacje prawne w tym zakresie. Powinien znać zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Powinien umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe oraz uczestniczyć w pracy zespołowej. Powinien umieć: kierować małymi zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem oraz zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłońci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społecznopsychologicznych oraz umiejętnońci konfrontowania jej z elementami rzeczywistońci wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Powinien posiadać umiejętnońci abstrakcyjnego pojmowania idei bezpieczeństwa oraz wyboru konkretnego i optymalnego w danych warunkach sposobu postępowania. Powinien umieć uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji. Powinien umieć: rozwiązywać złożone problemy zawodowe, kierować i kreatywnie uczestniczyć w pracy zespołowej oraz kierować zespołami ludzkimi. Powinien potrafić uzasadnić podjęte działania (decyzje), a jednoczeńnie umieć ponieńć odpowiedzialnońć za działania niewłańciwe. Absolwent powinien być przygotowany do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, w szczególnońci w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Gdzie?

Kraków

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Nauk o Bezpieczeństwie

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Humanistyczny » Instytut Politologii

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego » Wydział Nauk Społeczno Prawnych

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa » Wydział Finansów i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Administracji i Nauk Społecznych » Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Nysa

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie » Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  Czytaj więcej »

Konin

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie » Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Handlowa

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

  Czytaj więcej »

Kielce

 • Bezpieczeństwo społeczne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Handlowa » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Bielsko-Biała

Poznań

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo w biznesie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa

  Czytaj więcej »

 • Komunikacja w zarządzaniu bezpieczeństwem - dla grup mundurowych

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

  Czytaj więcej »

Katowice

Jarocin

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

Biłgoraj

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Kolegium Pracowników służb społecznych

  Czytaj więcej »

Zamość

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

  Czytaj więcej »

Przemyśl

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa » Instytut Ekonomi

  Czytaj więcej »

Jarosław

Opole

 • Bezpieczeństo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Cła i Logistyki

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

  Czytaj więcej »

Tarnobrzeg

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Józefów

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

  Czytaj więcej »

Radom

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Handlowa

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget