LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950374
W tym dzisiaj: 1716

Unikalnych odwiedzin: 116612
W tym dzisiaj: 291

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Biologia

Biologia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętnoci z zakresu ogólnych zagadnień biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdobytą wiedzę i umiejętnoci powinien umieć wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent powinien posiadać umiejętnoci rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Powinien znać język obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biologii. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny – w: przemyle, administracji, placówkach ochrony przyrody oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalnoci nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętnoci zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1000. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu biologii oraz biegłoć w wybranej specjalnoci. Powinien dysponować wiedzą teoretyczną, pozwalającą na opis i wyjanianie procesów oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie, a także wiedzą specjalistyczną z zakresu objętego programem nauczania. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnociami uzyskanymi podczas studiów absolwent powinien być przygotowany do pracy w: instytutach naukowo-badawczych oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny; przemyle; administracji; placówkach ochrony przyrody oraz szkolnictwie – po ukończenia specjalnoci nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętnoci zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Gdzie?

Kraków

 • Biologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Geograficzno-Biologiczny

  Czytaj więcej »

 • Biologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rolniczy » Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Biologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Biologicznych

  Czytaj więcej »

 • Mikrobiologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Biologicznych

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Biologicznych

  Czytaj więcej »

 • Genetyka i biologia eksperymentalna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Biologicznych

  Czytaj więcej »

 • Biologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu » Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

  Czytaj więcej »

 • biologia człowieka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu » Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

  Czytaj więcej »

 • medycyna roślin

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu » Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

  Czytaj więcej »

 • Biologia człowieka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Biologicznych

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Biologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Biologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Nauk Biologicznych

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Biologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

  Czytaj więcej »

Częstochowa

Toruń

Bydgoszcz

 • Biologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

  Czytaj więcej »

Kielce

Lublin

Warszawa

 • BIOLOGIA

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Biologii

  Czytaj więcej »

 • BIOTECHNOLOGIA

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Biologii

  Czytaj więcej »

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Biologii

  Czytaj więcej »

 • Bioinformatyka i biologia systemów

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki

  Czytaj więcej »

 • Biologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie » Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

  Czytaj więcej »

 • Biologia

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego » Wydział Rolnictwa i Biologii

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Biologia

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

  Czytaj więcej »

 • Bioinformatyka

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

  Czytaj więcej »

 • Przyroda

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej »

 • Genetyka i biologia eksperymentalna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej »

 • Mikrobiologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej »

 • Mikrobiologia stosowana

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Nauk o Żywieniu i Rybactwa

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Biologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Biologiczno-Rolniczy

  Czytaj więcej »

Opole

Łódź

 • Biologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Czytaj więcej »

 • Mikrobiologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Czytaj więcej »

 • Genetyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Czytaj więcej »

Siedlce

 • Bioinżynieria produkcji żywności

  Jednostka prowadząca:
  Akademia podlaska w Siedlcach

  Czytaj więcej »

 • Biologia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia podlaska w Siedlcach

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget