LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951879
W tym dzisiaj: 3

Unikalnych odwiedzin: 116874
W tym dzisiaj: 3

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Budownictwo

Budownictwo

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2500. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; kierowania zespołami i firmą budowlaną; wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Absolwent jest przygotowany do: kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych; współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych; organizowania produkcji elementów budowlanych; nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach wykonawczych; nadzorze budowlanym; wytwórniach betonu i elementów budowlanych; przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji pastwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę z zakresu: projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; technologii i organizacji budownictwa; technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej; doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlan ą. Absolwent jest przygotowany do: rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych; opracowywania i realizacji programów badawczych; podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym; uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych; kontynuacji edukacji i uczestniczenia w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną; ustawicznego podnoszenia swych kwalifikacji i uzupełniania wiedzy oraz kierowania dużymi zespołami ludzkimi. Absolwent jest przygotowany do pracy w: biurach konstrukcyjno-projektowych; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Gdzie?

Rzeszów

Opole

 • budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » Wydział Budownictwa

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

  Czytaj więcej »

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej » WYDZIAŁ INŻYNIERYJNY

  Czytaj więcej »

Bielsko-Biała

Bydgoszcz

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy » Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

  Czytaj więcej »

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarki

  Czytaj więcej »

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Bydgoska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

Częstochowa

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Częstochowska » Wydział Budownictwa

  Czytaj więcej »

Leszno

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

  Czytaj więcej »

Piła

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

  Czytaj więcej »

Konin

Chełm

Lublin

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Lubelska » Wydział Budownictwa i Architektury

  Czytaj więcej »

Zamość

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

  Czytaj więcej »

Radom

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

  Czytaj więcej »

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy

  Czytaj więcej »

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

Gliwice

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Budownictwa

  Czytaj więcej »

 • Budownictwo w j. angielskim

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Budownictwa

  Czytaj więcej »

Jarosław

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu » Instytut Inżynierii Technicznej

  Czytaj więcej »

Krosno

Płock

Warszawa

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Czytaj więcej »

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Elologii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna

  Czytaj więcej »

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Uczelnia Warszawska » Instytut Nauk Technicznych

  Czytaj więcej »

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna » Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

  Czytaj więcej »

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego » Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Czytaj więcej »

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP

  Czytaj więcej »

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Cła i Logistyki

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Budownictwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

  Czytaj więcej »

Łódź

Szczecin

Koszalin

 
Face Upward - Widget