LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951941
W tym dzisiaj: 65

Unikalnych odwiedzin: 116898
W tym dzisiaj: 27

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Powinien być przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia twórczej pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej; mass-mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Zaleca się, by studenci uczestniczyli w różnych formach życia artystycznego i kulturalnego.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1000. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać pogłębioną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę artystyczno-humanistyczną oraz umiejętności umożliwiające występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Powinien umieć przygotowywać i upowszechniać przekazy wizualne i medialne dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Absolwent powinien posiadać umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej. Powinien być przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Absolwent powinien być przygotowany do prowadzenia samodzielnej, twórczej pracy zawodowej oraz do podejmowania pracy w: ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki; massmediach; strukturach promocyjnych i reklamowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Zaleca się, aby studenci uczestniczyli w różnych formach życia artystycznego i kulturalnego.

Przedmioty

Gdzie?

Kraków

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie » Wydział Malarstwa

  Czytaj więcej »

Cieszyn

 • Edukacja artystyczna w zakresie plastycznym

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Artystyczny w Cieszynie » Instytut Sztuki

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Pedagogiki Specjalnej » Wydział Nauk Pedagogicznych

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski

  Czytaj więcej »

Częstochowa

 • Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych

  Jednostka prowadząca:
  Akademia im. Jana Długosza » Wydział Sztuki » Instytut Plastyki

  Czytaj więcej »

Racibórz

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

  Czytaj więcej »

Opole

 • Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Historyczno-Pedagogiczny » INSTYTUT SZTUKI

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi » Wydział Sztuk Wizualnych

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget