LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955868
W tym dzisiaj: 1091

Unikalnych odwiedzin: 117659
W tym dzisiaj: 243

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia: zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia; zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystyczne na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie; zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych; zajęć z rytmiki w szkołach muzycznych pierwszego stopnia; zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalnoinstrumentalnych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia i amatorskim ruchu muzycznym; działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Zajęcia z zakresu: harmonii, historii muzyki, analizy dzieła muzycznego, kształcenia słuchu, literatury muzycznej, chóru/zespołów instrumentalnych, zajęć muzyczno- ruchowych oraz instrumentów szkolnych mogą być prowadzone zbiorowo.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien: posiadać umiejętności kierowania różnorodnymi zespołami wykonawczymi, wykazywać inicjatywę twórczą, umieć podejmować decyzje oraz posiadać znajomość podstawowych zagadnień prawnych. Absolwent, w zależności od ukończonej specjalności, powinien posiadać muzyczną wiedzę teoretyczną i umiejętności do prowadzenia: zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia; zajęć z rytmiki w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia; zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej do liceum włącznie; zawodowych zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych; zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia; zespołów muzyki kościelnej; działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach oraz działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Zajęcia z zakresu: improwizacji fortepianowej oraz propedeutyki kompozycji i aranżacji mogą być realizowane indywidualnie lub w grupach dwuosobowych. Zajęcia z pozostałych zakresów w grupie treści podstawowych i kierunkowych mogą być prowadzone zbiorowo.

Przedmioty

Gdzie?

Cieszyn

 • Edukacja artystyczna w zakresie muzycznym

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Artystyczny w Cieszynie » Instytut Muzyki

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski

  Czytaj więcej »

Częstochowa

 • Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej

  Jednostka prowadząca:
  Akademia im. Jana Długosza » Wydział Sztuki » INSTYTUT MUZYKI

  Czytaj więcej »

Łódź

Bydgoszcz

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Edukacji Muzycznej

  Czytaj więcej »

Kielce

Wrocław

Leszno

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Muzyki

  Czytaj więcej »

Sanok

 • Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku » Instytut Humanistyczno-Artystyczny

  Czytaj więcej »

Katowice

Warszawa

 
Face Upward - Widget