LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955580
W tym dzisiaj: 803

Unikalnych odwiedzin: 117632
W tym dzisiaj: 216

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Edukacja techniczno-informatyczna

Edukacja techniczno-informatyczna

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia licencjackie trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2100. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180. Studia inżynierskie trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz informatyki, a także – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii. Absolwent posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) – przygotowany jest do pracy w szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Studia licencjackie Absolwent przygotowany jest do: nauczania przedmiotów technicznych oraz informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej; obsługi i administrowania szkolnymi systemami informatycznymi; obsługi systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz administracji oświatowej, samorządowej i państwowej. Absolwent przygotowany jest do pracy w: szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej; małych i średnich przedsiębiorstwach oraz administracji oświatowej, samorządowej i państwowej. Studia inąynierskie Absolwent studiów inżynierskich posiada wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej i nauce oraz posiadają umiejętności kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych i średnich przedsiębiorstw i zarządzania nimi w ramach działalności gospodarczej. Absolwent przygotowany jest do: administrowania i obsługi systemów informatycznych w przemyśle, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, bankowości oraz w szkolnictwie; obsługi oprogramowania specjalistycznego, stosowanego w przemyśle, szkolnictwie lub bankowości; prac wspomagających projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym; zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych; nauczania przedmiotów 2 technicznych oraz informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent przygotowany jest do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych; bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej; zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu oraz szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania na studiach inżynierskich mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów licencjackich. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1000. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120. Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów inżynierskich. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent uzyskuje umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz informatyki, a także – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – z zakresu psychologii, socjologii i pedagogiki, związanego z kształceniem nauczycielskim. Uzyskuje wiedzę z obszaru komputerowego wspomagania prac inżynierskich i procesu dydaktycznego oraz obsługi systemów informatycznych. Posiada znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, a po ukończeniu specjalności nauczycielskiej uzyskują uprawnienia do pracy dydaktycznej w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym. Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalności w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz informatyki i komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz działalności dydaktycznej (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej), a także kierowania zespołami działalności twórczej w tym zakresie; obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich i procesu dydaktycznego po ukończeniu specjalności nauczycielskiej; projektowania procesów technologicznych w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej i budowy maszyn oraz zarządzania procesami technologicznymi w tym zakresie; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach; pracy dydaktycznej w zakresie przedmiotów technicznych i informatycznych w szkolnictwie podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent powinien opanować umiejętności współpracy z lud mi, kierowania zespołami oraz przygotowania do zarządzania placówkami oświatowymi, projektowymi i gospodarczymi oraz do zarządzania personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: biurach projektowych i doradczych; instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne; przedsiębiorstwach przemysłowych; małych i średnich jednostkach gospodarczych; administracji oświatowej, samorządowej, państwowej i gospodarczej; bankowości; szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, pedagogiki i komputerowego wspomagania w technice i dydaktyce.

Przedmioty

Gdzie?

Kraków

Sosnowiec

 • Edukacja techniczno - informatyczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Edukacja techniczno-informatyczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Matematyki‚ Fizyki i Techniki » Instytut Techniki

  Czytaj więcej »

Kielce

 • Edukacja Techniczno-Informatyczna

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach » Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Edukacja techniczno-informatyczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie » Wydział Inżynierii Produkcji

  Czytaj więcej »

 • Edukacja techniczno – informatyczna

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Lubelska » Wydział Podstaw Techniki

  Czytaj więcej »

Opole

 • Edukacja Techniczno-Informatyczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Przyrodniczo-Techniczny

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Edukacja techniczno-informatyczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Edukacja techniczno-informatyczna

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Poznańska » Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  Czytaj więcej »

Łódź

 
Face Upward - Widget