LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950300
W tym dzisiaj: 1642

Unikalnych odwiedzin: 116604
W tym dzisiaj: 283

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Ekonomia

Ekonomia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz być przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Powinien być przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) – głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą. Powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Powinien umieć poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać wszechstronną i poszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Powinien posiadać umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Absolwent powinien być przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego – w kraju i za granicą. Powinien być przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Gdzie?

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny » Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

  Czytaj więcej »

Opole

 • ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » Wydział Ekonomii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

 • Odnawialne Źródła Energii

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Przyrodniczo-Techniczny » SAMODZIELNA KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Studia podyplomowe

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie » Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Ekonomii

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Ekonomii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Ekonomiczno -Społeczny

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu » Wydział Ekonomii

  Czytaj więcej »

 • Prawno-ekonomiczny

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu » Wydział Ekonomii

  Czytaj więcej »

Kraków

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rolniczy » Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

Tarnów

 • EKONOMIA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie » Instytut Administracyjno-Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

Toruń

Bydgoszcz

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarki

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia i zarządzanie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Administracji i Nauk Społecznych » Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Wrocław

Głogów

 • ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie » Instytut Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

Kielce

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach » Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach » Wydział Zarządzania i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyk i Nauk Społecznych » Wydział Ekonomii

  Czytaj więcej »

Nowy Sącz

Bytom

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Ekonomii I Administracji

  Czytaj więcej »

Kwidzyn

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Powiślańska Szkoła Wyższa » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

Konin

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

  Czytaj więcej »

Leszno

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

  Czytaj więcej »

Piła

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

  Czytaj więcej »

Gorzów Wielkopolski

Chełm

Lublin

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie » Wydział Agrobioinżynierii

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

  Czytaj więcej »

Zamość

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

Katowice

Łódź

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

  Czytaj więcej »

 • Miedzynarodowe stosunki gospodarcze

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

  Czytaj więcej »

 • Analityka Gospodarcza

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności » Wydział Informatyki i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Inwestycje Nieruchomości

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

  Czytaj więcej »

 • Bankowość i finanse cyfrowe

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

  Czytaj więcej »

 • Bankowość i finanse cyfrowe

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

  Czytaj więcej »

Ciechanów

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Analityka gospodarcza

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Economics and IT Applications

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Ekonomiczno-prawny

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

  Czytaj więcej »

 • Gospodarka nieruchomościami

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania » INSTYTUT EKONOMETRII I STATYSTYKI

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

Jasło

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle » Wydziału Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu

  Czytaj więcej »

Sanok

Radom

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Handlowa

  Czytaj więcej »

Wołomin

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Ekonomia - rynki zagraniczne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia - międzynarodowe otoczenie biznesu

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

 • Finance, Investments and Accounting

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Nauk Ekonomicznych

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski

  Czytaj więcej »

 • Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Nauk Ekonomicznych

  Czytaj więcej »

 • Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Nauk Ekonomicznych

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Nauk Ekonomicznych

  Czytaj więcej »

 • Finanse, Inwestycje i Rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Nauk Ekonomicznych

  Czytaj więcej »

 • Informatyka i Ekonometria

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Nauk Ekonomicznych

  Czytaj więcej »

 • Economics (ekonomia)

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Nauk Ekonomicznych

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Uczelnia Warszawska » Instytut Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie » Wydział Nauk Historycznych i Społecznych » Instytyt Socjologii

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno - Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia menedżerska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanizacji

  Czytaj więcej »

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami

  Czytaj więcej »

Gliwice

Dąbrowa Górnicza

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

Rybnik

Stalowa Wola

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

  Czytaj więcej »

Płock

Koszalin

 • Ekonomia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Koszalińska » Wydział Nauk Ekonomicznych

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget