LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951854
W tym dzisiaj: 1446

Unikalnych odwiedzin: 116869
W tym dzisiaj: 255

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Elektronika i telekomunikacja

Elektronika i telekomunikacja

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2500. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz w przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent jest przygotowany do kreowania postępu technicznego. Posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach naukowobadawczych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Gdzie?

Częstochowa

 • Elektronika i telekomunikacja

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Częstochowska » Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

Kraków

 • Mikrotechnika w Technice i Medycynie

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Górniczo-Hutnicza » Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Elektronika i telekomunikacj

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Elektrotechniki i Informatyki

  Czytaj więcej »

Gniezno

 • Elektronika i telekomunikacja

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

Zielona Góra

Opole

 • elektronika przemysłowa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

Tarnów

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie » Instytut Politechniczny

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Elektronika - studia w języku angielskim

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Elektroniki

  Czytaj więcej »

 • Elektronika i Telekomunikacja

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

  Czytaj więcej »

 • Elektronika i Telekomunikacja - studia w języku angielskim

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Elektronika i telekomunikacja

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

Gliwice

 • Elektronika i Telekomunikacja

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki » Instytut Elektroniki

  Czytaj więcej »

 • Elektrotechnika i telekomunikacja

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

Jarosław

 • Elektronika i Telekomunikacja

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu » Instytut Inżynierii Technicznej

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Elektronika i telekomunikacja

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna » Wydział Elektroniki

  Czytaj więcej »

 • Elektronika i Telekomunikacja

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna

  Czytaj więcej »

 • Elektronika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

  Czytaj więcej »

Poznań

Łódź

Radom

 • Elektronika i telekomunikacja

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Transportu i Elektrotechniki

  Czytaj więcej »

Ciechanów

 • Elektronika i telekomunikacja

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

  Czytaj więcej »

Koszalin

 • Elektronika i Telekomunikacja

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Koszalińska » Wydział Elektroniki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget