LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951946
W tym dzisiaj: 70

Unikalnych odwiedzin: 116899
W tym dzisiaj: 28

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Elektrotechnika

Elektrotechnika

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2500. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent posiada umiejętności: korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się – w podstawowym zakresie – językiem zawodowym. Posiada umiejętności: komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).
 3. Realizacja programów nauczania może umożliwiać studentom uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego SEP uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie zgodnym z profilem dyplomowania (specjalnością).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiada umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych. Jest zdolny do pracy twórczej oraz do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Gdzie?

Kraków

 • Elektrotechnika

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Górniczo-Hutnicza » Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

  Czytaj więcej »

Częstochowa

 • Eletrotechnika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Częstochowska » Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Elektrotechnika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Elektrotechniki i Informatyki

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

Zielona Góra

Opole

 • elektrotechnika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

Tarnów

 • ELEKTROTECHNIKA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie » Instytut Politechniczny

  Czytaj więcej »

Kielce

 • Studia III stopnia (doktoranckie)

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach » Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Elektrotechnika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

 • Studia po angielsku

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

Leszno

 • Elektrotechnika

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

  Czytaj więcej »

Piła

 • Elektrotechnika

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

  Czytaj więcej »

Chełm

Lublin

 • Elektrotechnika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Lubelska » Wydział Elektrotechniki i informatyki

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Elektrotechnika

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Elektrotechnika

  Jednostka prowadząca:
  Uczelnia Warszawska » Instytut Nauk Technicznych

  Czytaj więcej »

 • Electrical Engineering

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

 • Elektrotechnika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Elektrotechnika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Poznańska » Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  Czytaj więcej »

Gliwice

 • Elektrotechnika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

Łódź

Radom

 • Elektrotechnika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Transportu i Elektrotechniki

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget