LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950287
W tym dzisiaj: 1629

Unikalnych odwiedzin: 116602
W tym dzisiaj: 281

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Energetyka

Energetyka

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2500. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. Powinien znać zagadnienia zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Powinien być specjalistą w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętnoć posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent powinien opanować wiedzę i posiadać umiejętnoci w zakresie zaawansowanych technologii i metod badania procesów oraz eksploatacji maszyn w energetyce. Absolwent powinien być przygotowany do: projektowania i prowadzenia procesów stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych; prowadzenia badań procesów przetwarzania energii maszyn i urządzeń energetycznych, realizacji modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii; zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki.

Przedmioty

Gdzie?

Opole

 • –energetyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 • technologie energetyki odnawialnej

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

Sulechów

 • Energetyka

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie » INSTYTUT POLITECHNICZNY - IP

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Energetyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Elektrotechniki i Informatyki

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

Kraków

 • Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rolniczy » Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki » Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Ekoenergetyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Rolnictwa i Bioiżynierii

  Czytaj więcej »

 • Energetyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Poznańska » Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

Częstochowa

Kielce

 • Kierunek Energetyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach » Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Energetyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Mechaniczno-Energetyczny

  Czytaj więcej »

 • Energetyka - studia w języku angielskim

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Mechaniczno-Energetyczny

  Czytaj więcej »

Konin

 • Energetyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

  Czytaj więcej »

 • Energetyka

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie » Wydział udownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska

  Czytaj więcej »

Gorzów Wielkopolski

Zielona Góra

Gliwice

 • Energetyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

  Czytaj więcej »

 • Energetyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

Krosno

Warszawa

 • Energetyka

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna » Wydział Elektroniki

  Czytaj więcej »

 • Energetyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

  Czytaj więcej »

 • Technologie Energii Odnawialnej

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego » Wydział Inżynierii Produkcji

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Energetyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 • Energetyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Elektroniki, Informatyki i Automatyki

  Czytaj więcej »

Szczecin

Koszalin

 • Energetyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Koszalińska » Wydział Nauk Ekonomicznych

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget