LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951896
W tym dzisiaj: 20

Unikalnych odwiedzin: 116884
W tym dzisiaj: 13

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Filologia

Filologia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent studiów powinien posiadać podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Powinien posiadać interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent powinien umieć rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również nauczanie języka w szkole – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Na studiach filologicznych kształcących w zakresie języków nieeuropejskich zaleca się kontynuację nauczania jednego języka zachodnioeuropejskiego.
 2. Nauka języka może rozpoczynać się od poziomu początkowego lub zaawansowanego. Kształcenie w zakresie języka na poziomie początkowym może być realizowane w wyższym wymiarze godzin.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Oprócz wysokich kompetencji językowych (poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego) absolwent powinien posiadać gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności: językoznawstwa, literaturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, przekładoznawstwa. Powinien umieć samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie w zakresie uzyskanych kompetencji na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Powinien umieć organizować pracę grupową. Absolwenta powinna charakteryzować postawa otwartości wobec innych języków i kultur, a także świadomość różnorodności językowej. Po ukończeniu studiów – w zależności od wybranej specjalności – absolwent powinien być przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Gdzie?

Kraków

 • Filologia angielska-lingwistyka stosowana

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Europejska

  Czytaj więcej »

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Ignatianum w Krakowie

  Czytaj więcej »

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Europejska

  Czytaj więcej »

 • Filologia Angielska

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Filologia słowiańska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia germańska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia klasyczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Edytorstwo i redakcja tekstu

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Sztuka pisania

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach » Wydział Humanistyczno-Społeczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia rosyjska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach » Wydział Humanistyczno-Społeczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia germańska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Nysa

 • Filologia germańska

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie » Instytut Neofilologii

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie » Instytut Neofilologii

  Czytaj więcej »

 • Język biznesu angielski

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie » Instytut Neofilologii

  Czytaj więcej »

Bielsko-Biała

Nowy Targ

Opole

 • Filologia Germańska - studia stacjonarne I i II stopnia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Filologiczny » Instytut Filologii Germańskiej

  Czytaj więcej »

 • Filologia Germańska - studia niestacjonarne I i II stopnia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Filologiczny » Instytut Filologii Germańskiej

  Czytaj więcej »

 • Filologia germańska - studia podyplomowe

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Filologiczny » Instytut Filologii Germańskiej

  Czytaj więcej »

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

 • Anglistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Języków Obcych

  Czytaj więcej »

 • Skandynawistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Języków Obcych

  Czytaj więcej »

 • Germanistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Języków Obcych

  Czytaj więcej »

 • Koreanistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Języków Obcych

  Czytaj więcej »

 • Hispanistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Języków Obcych

  Czytaj więcej »

 • Japonistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Języków Obcych

  Czytaj więcej »

 • Sinologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Języków Obcych

  Czytaj więcej »

 • Lingwistyka stosowana

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Języków Obcych

  Czytaj więcej »

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

  Czytaj więcej »

Sandomierz

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu

  Czytaj więcej »

Wałcz

 • Lingwistyka stosowana język angielski

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Filologia germańska

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Filologii

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Filologia polska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia germańska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia romańska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Filologiczny » Instytut Filologii Angielskiej

  Czytaj więcej »

 • Filologia Słowiańska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • Filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Łódź

 • FILOLOGIA

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Regionalistyka - studia interdyscyplinarne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych » Wydział Filologii Obcych

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk » Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

  Czytaj więcej »

Tarnów

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie » Instytut Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie » Instytut Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie » Instytut Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarki

  Czytaj więcej »

 • Językoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Języka Rosyjskiego

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Humanistyczny » Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Kształcenie nauczycieli języka angielskiego

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Humanistyczny » Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Kształcenie tłumaczy języka angielskiego

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Humanistyczny » Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Pedagogiki i Psychologii

  Czytaj więcej »

Toruń

 • Filologia germańska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Lingwistyka stosowana

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Komparatystyka literacko-kulturowa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Wiedza o kulturze śródziemnomorskiej

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Hellenistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia włoska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia bałkańska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Język obcy w biznesie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Japonistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Lingwistyka praktyczna i copywriting

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia rosyjska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia romańska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia romańska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia klasyczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

Świecie

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Języków Obcych

  Czytaj więcej »

Częstochowa

 • Filologia - Język biznesu

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Częstochowska » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Filologia germańska

  Jednostka prowadząca:
  Akademia im. Jana Długosza » Wydział Filologiczno-Historyczny » INSTYTUT FILOLOGII OBCYCH

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Akademia im. Jana Długosza » Wydział Filologiczno-Historyczny » INSTYTUT FILOLOGII OBCYCH

  Czytaj więcej »

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Lingwistyczna

  Czytaj więcej »

 • Tłumacz j. angielskiego

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Polonijna » Instytut Języków, Literatury i Kultury (JLK)

  Czytaj więcej »

 • Tłumacz interdyscyplinarny

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Polonijna » Instytut Języków, Literatury i Kultury (JLK)

  Czytaj więcej »

Kielce

Nowy Sącz

Oświęcim

Płock

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza » Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego

  Czytaj więcej »

 • Filologia Iberyjska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza » Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego

  Czytaj więcej »

 • Filologia Angielska

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu » Instytut Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Konin

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

  Czytaj więcej »

Leszno

Piła

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

  Czytaj więcej »

Gorzów Wielkopolski

Chełm

Wałbrzych

 • FILOLOGIA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Filologia germańska

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Filologia klasyczna

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Filologia niderlandzka

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Filologia romańska

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Filologia słowiańska

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Filologia - sinologia

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

Zamość

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

  Czytaj więcej »

Brzeg

 • filologia rosyjska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

 • filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Lingwistyka stosowana

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Lingwistyki Stosowanej » Instytut Lingwistyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Filologia Angielska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Czytaj więcej »

 • Filologia hiszpańska

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Czytaj więcej »

 • Filologia chińska

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Czytaj więcej »

 • Filologia turecko

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Czytaj więcej »

 • Filologia nowogrecka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Artes Liberales

  Czytaj więcej »

 • Filologia romańska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Romanistyki

  Czytaj więcej »

 • Germanistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Germanistyki

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Anglistyki

  Czytaj więcej »

 • Studia filologiczno-kulturoznawcze

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Anglistyki

  Czytaj więcej »

 • Studia filologiczno-kulturoznawcze

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Anglistyki

  Czytaj więcej »

 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Polonistyki » Instytut Filologii Klasycznej

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Skandynawistyka

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Ścieżka amerykanistyczna

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Filologia norweska

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Filologia szwedzka

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Iberystyka

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Italianistyka

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Iberystyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

  Czytaj więcej »

 • Filologia Iberyjska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

  Czytaj więcej »

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

 • Filologia hiszpańska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

 • Filologia rosyjska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

 • Filologia japońska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP

  Czytaj więcej »

 • Filologia hiszpańska

  Jednostka prowadząca:
  Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP

  Czytaj więcej »

 • Filologia rosyjska

  Jednostka prowadząca:
  Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP

  Czytaj więcej »

 • Filologia niemiecka

  Jednostka prowadząca:
  Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP

  Czytaj więcej »

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

  Czytaj więcej »

 • Ścieżka amerykanistyczna

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie » Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Filologiczny » Instytut Filologii Angielskiej

  Czytaj więcej »

 • Filologia germańska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Filologiczny » Instytut Filologii Germańskiej

  Czytaj więcej »

 • Filologia rosyjska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

Krosno

Racibórz

 • FILOLOGIA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia germańska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia romańska z językiem obcym do wyboru

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Iberystyka, studia hiszpańskie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Skandynawistyka - studia norweskie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

  Czytaj więcej »

 • Filologia germańska

  Jednostka prowadząca:
  Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

  Czytaj więcej »

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Języków Obcych

  Czytaj więcej »

 • Filologia germańska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Języków Obcych

  Czytaj więcej »

 • Ligwistyka stosowana

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Języków Obcych

  Czytaj więcej »

Wołomin

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej

  Czytaj więcej »

 • Filologia włoska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej

  Czytaj więcej »

 • Filologia arabska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej

  Czytaj więcej »

 • Filologia północnokaukaska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej

  Czytaj więcej »

 • Filologia bengalsko-urdyjska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej

  Czytaj więcej »

 • Sinologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej

  Czytaj więcej »

 • Iberystyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej

  Czytaj więcej »

Sosnowiec

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanitas » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

Przemyśl

Gliwice

Dąbrowa Górnicza

 • Filologia angielska

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

Radom

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Filologiczno- Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia Rosyjska

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

  Czytaj więcej »

Siedlce

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia podlaska w Siedlcach » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Koszalin

 • Filologia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Koszalińska » Instytut Technologii i Edukacji

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget