LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955872
W tym dzisiaj: 1095

Unikalnych odwiedzin: 117659
W tym dzisiaj: 243

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Filologia polska

Filologia polska

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego oraz w wydawnictwach, czasopismach i mediach elektronicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej pozwalające rozumieć i badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego, w wydawnictwach, w czasopismach oraz w mediach elektronicznych. Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi pełnić rolę animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Gdzie?

Nowy Targ

Łódź

 • FILOLOGIA POLSKA

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • Filologia polska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Filologiczny » Instytut Filologii Polskiej

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Filologia polska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Tarnów

 • FILOLOGIA POLSKA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie » Instytut Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Sosnowiec

Toruń

 • Filologia polska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Filologia polska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Humanistyczny » Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Filologia Polska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Filologiczny » Instytut Języka Polskiego

  Czytaj więcej »

 • Gerontologopedia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Filologiczny » Instytut Języka Polskiego

  Czytaj więcej »

Kraków

 • Filologia Polska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

Bielsko-Biała

Częstochowa

Gorzów Wielkopolski

Chełm

Lublin

 • Filologia polska

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

Krosno

Sanok

Rzeszów

 • Filologia polska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Filologia polska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

Warszawa

Radom

 • Filologia polska

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Filologiczno- Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

Siedlce

 • Filologia polska

  Jednostka prowadząca:
  Akademia podlaska w Siedlcach

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget