LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955786
W tym dzisiaj: 1009

Unikalnych odwiedzin: 117648
W tym dzisiaj: 232

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwent powinien rozumieć przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Powinien umieć znajdować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości, rozumieć je oraz umieć je analizować. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych na pomocniczych stanowiskach. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Powinien rozumieć występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz umieć nim zarządzać. Powinien umieć przeprowadzać analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Powinien być przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Gdzie?

Bydgoszcz

 • Finanse i Rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa » Wydział Finansów i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Kraków

 • Finanse i Rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Finanse i Rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Ubezpieczeń

  Czytaj więcej »

 • Finanse i Rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości » Wydział Nauk Ekonomicznych i Społecznych

  Czytaj więcej »

Nysa

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie » Instytut Finansów

  Czytaj więcej »

Wałcz

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Finanse i rachunkowowośc

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Ekonomiczno -Społeczny

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu » Wydział Ekonomii

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość biznesu

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Przedsiębiorczość

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

 • FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach » Wydział Finansów i Ubezpieczeń

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Przedsiębiorczość i finanse

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach » Wydział Ekonomii

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach » Wydział Finansów i Ubezpieczeń

  Czytaj więcej »

 • INTERNATIONAL BUSINESS

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów » Wydział Ekonomiczno-społeczny

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny » Wydział Nauk Ekonomicznych

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny » Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

  Czytaj więcej »

 • Finanse i Rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

  Czytaj więcej »

Toruń

Częstochowa

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Częstochowska » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Podatki i finanse publiczne

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Polonijna » Instytut Ekonomii, Administracji i Politologii (EAP)

  Czytaj więcej »

 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Polonijna » Instytut Ekonomii, Administracji i Politologii (EAP)

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Finanse i Rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Finanse i inwestycje

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki

  Czytaj więcej »

Kielce

Tarnów

Bielsko-Biała

Chorzów

 • Finanse i Rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

  Czytaj więcej »

 • Marketing

  Jednostka prowadząca:
  Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

  Czytaj więcej »

Konin

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

  Czytaj więcej »

 • Rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

  Czytaj więcej »

 • Rachunkowość budżetowa

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

  Czytaj więcej »

Gorzów Wielkopolski

Lublin

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Lubelska » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

Zamość

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

  Czytaj więcej »

Otwock

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Jarosław

Szczecin

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Menedżerska

  Czytaj więcej »

 • Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Finanse i Rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Czytaj więcej »

 • Finance and Accounting with ACCA qualification (MA)

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Czytaj więcej »

 • Global Business, Finance and Governance (MA)

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Czytaj więcej »

 • Finanse i Rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP

  Czytaj więcej »

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Cła i Logistyki

  Czytaj więcej »

 • Zarządzanie finansami

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanizacji

  Czytaj więcej »

Opole

 • Rachunkowość i Finanse

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

Żory

Gliwice

Rybnik

Tarnobrzeg

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu

  Czytaj więcej »

Ciechanów

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Koszalin

 • Finanse i rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Koszalińska » Wydział Nauk Ekonomicznych

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget