LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955799
W tym dzisiaj: 1022

Unikalnych odwiedzin: 117650
W tym dzisiaj: 234

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Fizjoterapia

Fizjoterapia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2900. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien uzyskać wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być na tyle sprawni fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bąd urazów; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. W celu umożliwienia uzyskania prawa do wykonywania zawodu o zasięgu ponad krajowym zaleca się dostosowanie programów nauczania i planów studiów do wytycznych światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy – WCPT). Zaleca się, aby praktyki były organizowane zgodnie z wytycznymi WCPT zarówno w zakresie programu jak i czasu trwania.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1700. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien uzyskać wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii. Powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być na tyle sprawni fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Absolwent powinien uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, instytutach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. W celu umożliwienia uzyskania prawa do wykonywania zawodu o zasięgu ponad krajowym zaleca się dostosowanie programów nauczania i planów studiów do wytycznych światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). Zaleca się, aby praktyki były organizowane zgodnie z wytycznymi WCPT.

Przedmioty

Gdzie?

Kraków

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych

  Czytaj więcej »

Nowy Targ

Wrocław

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu » Wydział Fizjoterapii

  Czytaj więcej »

 • Terapia zajęciowa

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu » Wydział Fizjoterapii

  Czytaj więcej »

 • Aktywność w Procesie Starzenia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu » Wydział Fizjoterapii

  Czytaj więcej »

Bielsko-Biała

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Administracji » Wydział Fizjoterapii

  Czytaj więcej »

Katowice

Opole

 • fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii » Instytut Fizjoterapii

  Czytaj więcej »

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu » Instytut Fizjoterapii

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

  Czytaj więcej »

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

 • Fizjotrapia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarki

  Czytaj więcej »

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu » Wydział Biotechnologii

  Czytaj więcej »

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Bydgoska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

  Czytaj więcej »

Tarnów

 • FIZJOTERAPIA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie » Instytut Ochrony Zdrowia

  Czytaj więcej »

Kielce

Nowy Sącz

Bytom

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Ekonomii I Administracji

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

  Czytaj więcej »

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu » Wydział Nauk o Zdrowiu

  Czytaj więcej »

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu » Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim

  Czytaj więcej »

Konin

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

  Czytaj więcej »

Leszno

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

  Czytaj więcej »

Piła

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

  Czytaj więcej »

Zamość

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

  Czytaj więcej »

Radom

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Radomska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Nauk o Zdrowiu, i Kultury Fizycznej

  Czytaj więcej »

Dąbrowa Górnicza

 • Fizjoteriapia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego » Wydział Społeczno-medyczny

  Czytaj więcej »

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Medyczny

  Czytaj więcej »

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie » Wydział Medyczny

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Rehabilitacji

  Czytaj więcej »

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Mazowiecka » Wydział Nauk Medycznych

  Czytaj więcej »

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Warszawski Uniwersytet Medyczny » II Wydział Lekarski

  Czytaj więcej »

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie » Wydział Rehabilitacji

  Czytaj więcej »

Łódź

Zakopane

Podkowa Leśna

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna

  Czytaj więcej »

 • Fizjoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget