LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951992
W tym dzisiaj: 116

Unikalnych odwiedzin: 116907
W tym dzisiaj: 36

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Fizyka

Fizyka

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Umie gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach: badawczych, badawczorozwojowych i diagnostycznych oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1000. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent posiada poszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę ogólną z zakresu nauk fizycznych oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na definiowanie oraz rozwiązywanie problemów fizycznych – zarówno rutynowych jak i niestandardowych. Potrafi korzystać z literatury oraz prowadzić dyskusje fachowe zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w: jednostkach badawczych, laboratoriach diagnostycznych gospodarce oraz szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent ma nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Gdzie?

Katowice

 • Biofizyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

 • Ekonofizyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

 • Fizyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

 • Fizyka Medyczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii » Instytut Fizyki

  Czytaj więcej »

 • Nanofizyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

 • Geofizyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

Sosnowiec

 • Geofizyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Nauk o Ziemii

  Czytaj więcej »

Gdańsk-Oliwa

 • Fizyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Gdański » Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Fizyka II stopnia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Gdański » Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Gdański » Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

Gdańsk

 • Fizyka medyczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Gdański » Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki » Instytut Fizyki Doświadczalnej

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Fizyka materiałów wielofunkcjonalnych

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Fizyki i Astronomii

  Czytaj więcej »

 • Fizyka nauczycielska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Fizyki i Astronomii

  Czytaj więcej »

 • Fizyka techniczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Fizyki i Astronomii

  Czytaj więcej »

 • NFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Fizyki i Astronomii

  Czytaj więcej »

 • Stosowana fizyka ciała stałego

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Fizyki i Astronomii

  Czytaj więcej »

 • Fizyka doświadczalna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Fizyki i Astronomii

  Czytaj więcej »

 • Fizyka teoretyczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Fizyki i Astronomii

  Czytaj więcej »

 • Ekonofizyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Fizyki i Astronomii

  Czytaj więcej »

 • Fizyka komputerowa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Fizyki i Astronomii

  Czytaj więcej »

 • Fizyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Podstawowych Problemów Techniki

  Czytaj więcej »

 • Fizyka - studia w języku angielskim

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Podstawowych Problemów Techniki

  Czytaj więcej »

 • Fizyka techniczna

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Podstawowych Problemów Techniki

  Czytaj więcej »

 • Optyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Podstawowych Problemów Techniki

  Czytaj więcej »

 • Fizyka medyczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Fizyki i Astronomii

  Czytaj więcej »

 • Dozymetria i ochrona radiologiczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Fizyki i Astronomii

  Czytaj więcej »

Częstochowa

 • Fizyka

  Jednostka prowadząca:
  Akademia im. Jana Długosza » Wydział Matematyczno-Przyrodniczy » Instytut Fizyki

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Fizyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Fizyki i Astronomii

  Czytaj więcej »

Toruń

Bydgoszcz

 • Fizyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Matematyki‚ Fizyki i Techniki » Instytut Fizyki

  Czytaj więcej »

Kraków

Kielce

Warszawa

Rzeszów

 • Fizyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Fizyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Matematyczno-Fizyczny

  Czytaj więcej »

 • Fizyka doświadczalna i teoretyczna (studia prowadzone w języku angielskim - odpłatne)

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Matematyczno-Fizyczny

  Czytaj więcej »

Opole

Łódź

 • Nanotechnology (studia w języku angielskim)

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Fizyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget