LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1161963
W tym dzisiaj: 1489

Unikalnych odwiedzin: 144617
W tym dzisiaj: 209

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Grafika

Grafika

 

Opis

Jednolite Studia Magisterskie

Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 4.200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 300.

Absolwent powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki i dostrzegać znaczenie sztuki w rozwoju kultury i społeczeństwa. Powinien posiadać kwalifikacje artysty grafika oraz umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu sztuk pięknych. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy twórczej w obszarze sztuk plastycznych - grafiki. Powinien w pełni opanować i umieć wykorzystać w pracy artystycznej techniki druku tradycyjnego i cyfrowego oraz multimediów. Powinien być przygotowany do pracy z wykorzystaniem komputera, znać programy graficzne i umieć je wykorzystać w sposób kreatywny. Powinien posiadać umiejętności pracy w zespole. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: agencjach reklamowych, wydawnictwach, galeriach sztuki, instytucjach kulturalno-oświatowych oraz szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2.600. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych, umożliwiające podejmowanie twórczości własnej oraz pracy w zespole. Powinien być przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach i agencjach graficznych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie tekstów fachowych.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1.600. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać gruntowną wiedzę z zakresu sztuk pięknych oraz projektowych w obszarze grafiki, pozwalającą na podejmowanie samodzielnych twórczych działań. Absolwent powinien posiadać poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie. Powinien umieć analizować zjawiska sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym. Powinien być przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatu i technologii graficznych. Powinien być przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej i projektowej oraz pracy w: wydawnictwach, telewizji, agencjach graficznych, galeriach sztuki, instytucjach wystawienniczych, instytucjach kulturalno-oświatowych oraz szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien w swych działaniach wykazywać się inwencją i kreatywnością. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Jednolite Magisterskie

 1. Historii i teorii sztuki
 2. Filozofii
 3. Ogólnoplastycznej kreacji wizualnej
 4. Grafiki warsztatowej
 5. Grafiki projektowej
 6. Multimediów

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Historii i teorii sztuki
 2. Filozofii, estetyki i socjologii sztuki
 3. Marketingu i wiedzy prawnej w działalności artystycznej
 4. Ogólnoplastycznej kreacji wizualnej
 5. Podstaw grafiki warsztatowej
 6. Podstaw grafiki projektowej
 7. Podstaw multimediów i technik przetwarzania obrazu

Studia Drugiego Stopnia

 1. Teorii sztuki
 2. Ogólnoplastycznej kreacji wizualnej
 3. Grafiki warsztatowej
 4. Grafiki projektowej
 5. Multimediów i technik przetwarzania obrazu

Gdzie?

Cieszyn

 • Grafika

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Artystyczny w Cieszynie » Instytut Sztuki

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Sztuka Mediów

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu » Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

  Czytaj więcej »

 • Grafika Komputerowa z Elementami Architektury Wnętrz

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczna

  Czytaj więcej »

 • Grafika Komputerowa

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Grafika

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu » Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

  Czytaj więcej »

Kraków

 • grafika

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie » Wydział Grafiki

  Czytaj więcej »

 • Grafika

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Sztuki

  Czytaj więcej »

 • Digital Design

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Sztuki

  Czytaj więcej »

 • Sztuka i Media

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Sztuki

  Czytaj więcej »

 • Grafika reklamowa i multimedia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Europejska

  Czytaj więcej »

 • Grafika

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk

  Czytaj więcej »

Łódź

 • GRAFIKA

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi » Wydział Artystyczny

  Czytaj więcej »

 • Grafika

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk » Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Grafika

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi » Wydział Grafiki i Malarstwa

  Czytaj więcej »

 • Artystyczna grafika komputerowa

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności » Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych

  Czytaj więcej »

 • Marketing z grafiką reklamową i multimediami

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna

  Czytaj więcej »

Częstochowa

 • Grafika

  Jednostka prowadząca:
  Akademia im. Jana Długosza » Wydział Sztuki » Instytut Plastyki

  Czytaj więcej »

Tarnów

 • GRAFIKA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie » Instytut Sztuki

  Czytaj więcej »

Chorzów

 • Grafika Interaktywna

  Jednostka prowadząca:
  Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

  Czytaj więcej »

 • Grafika

  Jednostka prowadząca:
  Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno - Medyczna » Wydział Informatyki

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Grafika

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski

  Czytaj więcej »

 • Literatura popularna i kreacje światów gier

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Grafika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

  Czytaj więcej »

 • Animacja

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu » Wydział Grafiki i Komunikcji Wizualnej

  Czytaj więcej »

 • Projektowanie graficzne

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu » Wydział Grafiki i Komunikcji Wizualnej

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Grafika komputerowa

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie » Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Grafika

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Sztuki

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Grafika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych

  Czytaj więcej »

 • Grafika warsztatowa

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach » Wydział Artystyczny

  Czytaj więcej »

 • Grafika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Grafika

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Akademia Sztuk

  Czytaj więcej »

 • Grafika

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Czytaj więcej »

 • Grafika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Grafika komputerowa

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno - Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

 • Grafika komputerowa

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych

  Czytaj więcej »

 • Grafika

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie » Wydział Grafiki

  Czytaj więcej »

Przemyśl

 • Projektowanie graficzne

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

  Czytaj więcej »

Radom

 • Grafika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Sztuki

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget