LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955664
W tym dzisiaj: 887

Unikalnych odwiedzin: 117644
W tym dzisiaj: 228

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Historia

Historia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, archiwach, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie tekstów fachowych.
 2. Wskazany jest tygodniowy objazd terenowy w celu poznania dziedzictwa kulturowego wybranego regionu.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent posiada gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację procesów historycznych, a także rozszerzone umiejętności, sprawności i wiedzę w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego oraz przygotowania merytorycznego i warsztatowego do badań historycznych. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych. Absolwent jest przygotowany do wykonywania pracy w archiwach, wydawnictwach, szkołach objętych systemem oświaty (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Zasób uzyskanych umiejętności, sprawności i wiedzy pozwala pełnić absolwentowi rolę animatora badań historycznych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Język łaciński
 2. Vademecum studiów historycznych
 3. Nauki pomocnicze historii
 4. Historia starożytna
 5. Prahistoria ziem polskich
 6. Historia średniowieczna
 7. Historia nowożytna
 8. Historia XIX wieku
 9. Historia XX wieku

Studia Drugiego Stopnia

 1. Statystyka i demografia historyczna
 2. Translatorium z języka łacińskiego lub nowożytnego
 3. Warsztat naukowy historyka
 4. Metodologia historii i historii historiografii

Gdzie?

Toruń

Kraków

 • Antropologia historyczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Humanistyczny » Instytut Historii i Archiwistyki

  Czytaj więcej »

 • Historia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Humanistyczny » Instytut Historii i Archiwistyki

  Czytaj więcej »

 • Historia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II » Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Turystyka historyczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Turystyka historyczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Nauk Społecznych » Instytut Historii

  Czytaj więcej »

 • Historia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Nauk Społecznych » Instytut Historii

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Historia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

  Czytaj więcej »

 • historia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

  Czytaj więcej »

 • historia w przestrzeni publicznej

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

  Czytaj więcej »

 • militarioznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

  Czytaj więcej »

 • Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo epok

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Historia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Humanistyczny » Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

 • Regionalistyka europejska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Humanistyczny » Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

 • Historia i społeczeństwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Humanistyczny » Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

 • Historia i społeczeństwa. Dziedzictwa epok

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Humanistyczny » Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

Kielce

Częstochowa

Lublin

 • Historia

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

Warszawa

Brzeg

 • historia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Historia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Filozoficzno-Historyczny

  Czytaj więcej »

 • Regionalistyka Kulturowa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Filozoficzno-Historyczny

  Czytaj więcej »

 • Okcydentalistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Filozoficzno-Historyczny

  Czytaj więcej »

Przemyśl

Rzeszów

 • Historia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Socjologiczno-Historyczny

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Historia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Opole

Sosnowiec

 • Historia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanitas » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

Pułtusk

 • Historia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Humanistyczna » Wydział Historyczny

  Czytaj więcej »

Siedlce

 • Historia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia podlaska w Siedlcach » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget