LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1162148
W tym dzisiaj: 1674

Unikalnych odwiedzin: 144636
W tym dzisiaj: 228

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Informatyka

Informatyka

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia licencjackie trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180. Studia inżynierskie trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2300. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 210.

Studia licencjackie
Absolwent studiów licencjackich powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Powinien dobrze rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiadać wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Powinien także posiadać umiejętność programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
Studia inżynierskie
Absolwent studiów inżynierskich, podobnie jak absolwent studiów licencjackich, powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Powinien posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Powinien mieć także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane, a także w szkolnictwie, jeśli ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Elementem programu nauczania dla studiów licencjackich mogą być złożone, zespołowe zadania informatyczne. Opracowane w ramach tego zadania rozwiązanie wraz z odpowiednią dokumentacją może stanowić pracę dyplomową, o ile przewiduje ją program nauczania.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów licencjackich. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 960. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120. Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów inżynierskich. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 780. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent powinien mieć ogólną wiedzę informatyczną przynajmniej w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich na kierunku informatyka oraz wykazywać biegłość w wybranej specjalności. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych – również w niestandardowych sytuacjach – a także umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien umieć dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także kierować pracą zespołów. Absolwent powinien posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej oraz być przygotowanym do pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Programy nauczania mogą obejmować zagadnienia z zakresu: obliczeń naukowo-technicznych – badań operacyjnych, metod numerycznych, symulacji komputerowej, analizy i wizualizacji danych, systemów obliczeniowych wysokiej wydajności.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa
 2. Metody probabilistyczne i statystyki
 3. Matematyka dyskretna
 4. Fizyka
 5. Nauki techniczne
 6. Podstawy programowania
 7. Algorytmy i złożoności
 8. Architektura systemów komputerowych
 9. Systemy operacyjne
 10. Technologia sieciowa
 11. Języki i paradygmaty programowania
 12. Grafika i komunikacja człowiek-komputer
 13. Sztuczna inteligencja
 14. Bazy danych
 15. Inżynieria oprogramowania
 16. Systemy wbudowane
 17. Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Studia Drugiego Stopnia

 1. Modelowanie i analiza systemów informatycznych
 2. Zastosowania informatyki

Gdzie?

Częstochowa

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Częstochowska » Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Częstochowska » Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Akademia im. Jana Długosza » Wydział Matematyczno-Przyrodniczy » Instytut Matematyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Bioinformatyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu » Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

  Czytaj więcej »

 • Informatyka w biznesie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny » Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Akademia sieciowa Cisco

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Testowanie oprogramowania

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Programowanie .NET

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Projektowanie i wdrażanie wirtualnej infrastruktury IT

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Matematyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Projektowanie Stron Internetowych

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Programowanie

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Bazy Danych

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka w logistyce

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Programowanie urządzeń mobilnych

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Sieci Komputerowe i Systemy Teleinformatyczne

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka - programowanie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Handlowa

  Czytaj więcej »

 • Administrator Sieci Komputerowych

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Zaawansowane bazy danych

  Jednostka prowadząca:
  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej » Wydział Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Elektronika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Elektroniki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Elektroniki

  Czytaj więcej »

 • Telekomunikacja

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Elektroniki

  Czytaj więcej »

 • Telekomunikacja - studia w języku angielskim

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Elektroniki

  Czytaj więcej »

 • Teleinformatyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Elektroniki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Informatyki i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Informatyka - studia w języku angielskim

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Informatyki i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria Systemów

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Informatyki i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Podstawowych Problemów Techniki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka - studia w języku angielskim

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Podstawowych Problemów Techniki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Informatyka i technologia informacyjna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

 • Informatyka stosowana

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach » Wydział Informatyki i Komunikacji

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania » Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

  Czytaj więcej »

Kraków

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Górniczo-Hutnicza » Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości » Wydział Zarządzania i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Jagielloński » Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk

  Czytaj więcej »

Nowy Sącz

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu » Instytut Techniczny

  Czytaj więcej »

Kielce

 • Kierunek Elektronika i Telekomunikacja

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach » Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Kierunek Elektrotechnika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach » Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Kierunek Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach » Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach » Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

  Czytaj więcej »

Nysa

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie » Instytut Informatyki

  Czytaj więcej »

Gdańsk-Oliwa

 • Informatyka II stopnia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Gdański » Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki » Instytut Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Gdański » Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki » Instytut Informatyki

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Elektrotechniki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie » Wydział Ekonomiczny

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie » Wydział Informatyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

  Czytaj więcej »

Gniezno

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

  Czytaj więcej »

Wałcz

 • Informatyka w biznesie i administracji

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

  Czytaj więcej »

Sosnowiec

Bydgoszcz

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Matematyki‚ Fizyki i Techniki » Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Computer aided engineering

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy » Wydział Inżynierii Mechanicznej

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka stosowana

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy » Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka w biznesie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

Opole

 • informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki » Instytut Matematyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

Bielsko-Biała

 • INFORMATYKA

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej » Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Finansów i Prawa » Wydział Finansów i Technologii Informatycznych

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Informatyka i agroinżynieria

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Rolnictwa i Bioiżynierii

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

  Czytaj więcej »

 • Techniczne zastosowania Internetu

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Poznańska » Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  Czytaj więcej »

 • Techniczne zastosowania internetu

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu » Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa

  Czytaj więcej »

Tarnów

 • INFORMATYKA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie » Instytut Politechniczny

  Czytaj więcej »

Toruń

Sucha Beskidzka

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii » Wydział Informatyki

  Czytaj więcej »

Chorzów

Płock

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

  Czytaj więcej »

Konin

 • Inżynieria techniczno - informatyczna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna

  Czytaj więcej »

Leszno

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

  Czytaj więcej »

Gorzów Wielkopolski

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Lubelska » Wydział Elektrotechniki i informatyki

  Czytaj więcej »

 • Analityka społeczna i internetowa

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski

  Czytaj więcej »

Zamość

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

  Czytaj więcej »

Przemyśl

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno - Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna » Wydział Cybernetyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka w medycynie

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna » Wydział Cybernetyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka Stosowana

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Administracyjno - Społeczna

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Menedżerska » Wydział Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Uczelnia Warszawska » Instytut Nauk Technicznych

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie » Wydział Matematyczno - Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

  Czytaj więcej »

 • Informatyka dla nauczycieli

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno - Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego » Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych » Wydział Nauk Społecznych i Technik Komputerowych

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Teleinformatyka

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria Cyfryzacji

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny » Wydział Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

 • Edukacja Techniczno Informatyczna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

Jarosław

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu » Instytut Inżynierii Technicznej

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Matematyki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk » Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Elektroniki, Informatyki i Automatyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności » Wydział Informatyki i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych » Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji

  Czytaj więcej »

Krosno

Gliwice

 • Teleinformatyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki » Instytut Elektroniki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka Przemysłowa - Profil Praktyczny

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii » Katedra Zarządzania i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Matematyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Informatyka stosowana - makrokierunek

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Mechaniczny Technologiczny

  Czytaj więcej »

 • Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach - makrokierunek

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Mechaniczny Technologiczny

  Czytaj więcej »

Dąbrowa Górnicza

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

Cieszyn

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu » Wydział zamiejscowy w Cieszynie

  Czytaj więcej »

Ciechanów

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

  Czytaj więcej »

Siedlce

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Akademia podlaska w Siedlcach

  Czytaj więcej »

Koszalin

 • Edukacja techniczno-informatyczna

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Koszalińska » Wydział Elektroniki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 • Informatyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Koszalińska » Wydział Elektroniki i Informatyki

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget