LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951984
W tym dzisiaj: 108

Unikalnych odwiedzin: 116906
W tym dzisiaj: 35

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Instrumentalistyka

Instrumentalistyka

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent jest wszechstronnie wykształconym muzykiem – instrumentalistą, posiadającym niezbędna wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie swej dyscypliny artystycznej, zapewniającą przygotowanie do samodzielnej pracy estradowej. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) jest przygotowany do pracy w szkolnictwie. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Oprócz kształcenia w zakresie wybranego instrumentu głównego zaleca się realizować kształcenie w zakresie: instrumentów orkiestrowych – studiów orkiestrowych, fortepianu – nauki akompaniamentu z grą a vista, gitary, harfy – podstaw improwizacji, zagadnień wykonawczych muzyki dawnej, akordeonu – podstaw improwizacji, praktyk wykonawczych muzyki współczesnej, organów – basu cyfrowanego, gry liturgicznej. klawesynu – basu cyfrowanego, podstaw improwizacji.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent jest wszechstronnie wykształconym muzykiem – instrumentalistą, posiadającym szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą samodzielną interpretację i działalność estradową, a także posiadającym szeroką wiedzę z zakresu solowej, kameralnej i orkiestrowej literatury muzycznej. Posiada wiedzę z zakresu bazy historycznej wykonywanych utworów. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Wskazane jest, aby programy nauczania obejmowały kształcenie z zakresu: budowy i zasad strojenia i konserwacji instrumentu oraz zagadnień wykonawczych muzyki dawnej.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Kształcenia słuchu
 2. Literatury muzycznej
 3. Historii muzyki
 4. Analizy dzieła muzycznego
 5. Chórów/zespołów orkiestrowych
 6. Instrumentu głównego
 7. Kameralistyki

Studia Drugiego Stopnia

 1. Chórów/zespołów orkiestrowych
 2. Propedeutyki muzyki współczesnej
 3. Literatury specjalistycznej
 4. Instrumentu głównego
 5. Kameralistyki

Gdzie?

Łódź

Rzeszów

 • Instrumentalistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Muzyki

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Instrumentalistyka

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Muzyczna w Poznaniu » Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Instrumentalistyka

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Muzyczna w Katowicach » Wydział Wokalno-Instrumentalny

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Instrumentalistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Muzyczny » Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów

  Czytaj więcej »

 • Instrumentalistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Muzyczny » Wydział Instrumentalny

  Czytaj więcej »

 • Instrumentalistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Muzyczny » Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget