LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955657
W tym dzisiaj: 880

Unikalnych odwiedzin: 117642
W tym dzisiaj: 226

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwent posiada umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Absolwent jest przygotowany do: współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną. Absolwent przygotowany jest do pracy w: szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych; instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu: informatyki i elektroniki medycznej; telematyki medycznej; materiałów medycznych; biomechaniki; modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz technik obrazowania medycznego. Absolwent posiada umiejętności: formułowania biomedycznych problemów inżynierskich; rozwiązywania ich drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji korzystając z technik komputerowych; obróbki i przesyłania informacji; kierowania zespołami działalności twórczej; wykazywania inicjatywy twórczej oraz podejmowania decyzji. Absolwent jest przygotowany do: twórczej pracy w środowisku, w którym nauki techniczne wspomagają medycynę; stosowania współczesnych technik teleinformatycznych, biomechaniki, aparatury medycznej oraz implantów i sztucznych narządów; rozwiązywania problemów badawczych i innowacyjnych; wdrażania nowych rozwiązań oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent jest przygotowany do pracy w: zapleczu technicznym medycyny, przemyśle aparatury medycznej, administracji państwowej i samorządowej, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach doradczych i konsultingowych.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa
 2. Fizyka
 3. Chemia
 4. Mechanika i wytrzymałość materiałów
 5. Materiałoznawstwo
 6. Elektrotechnika i elektronika
 7. Biochemia
 8. Biofizyka
 9. Języki programowania
 10. Grafika komputerowa
 11. Metrologia
 12. Automatyka i robotyka
 13. Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych
 14. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 15. Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie
 16. Techniki obrazowania medycznego
 17. Elektroniczna aparatura medyczna
 18. Propedeutyka nauk medycznych
 19. Anatomia i fizjologia
 20. Biomateriały
 21. Biomechanika inżynierska
 22. Implanty i sztuczne narządy
 23. Prawnne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej

Studia Drugiego Stopnia

 1. Systemy informatyczne w medycynie
 2. Telematyka medyczna
 3. Modelowanie struktur i procesów biologicznych
 4. Inżynieria tkankowa i genetyczna
 5. Metody badania biomateriałów i tkanek
 6. Inżynieria rehabilitacji ruchowej

Gdzie?

Kraków

 • Inżynieria Biomedyczna

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Górniczo-Hutnicza » Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

  Czytaj więcej »

Częstochowa

Sosnowiec

 • Inżynieria biomedyczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

Toruń

Wrocław

 • Inżynieria Biomedyczna

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria Biomedyczna

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Podstawowych Problemów Techniki

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Inżynieria biomedyczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Inżynieria biomedyczna

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Lubelska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

Koszalin

 • Inżynieria Biomedyczna

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Koszalińska » Instytut Technologii i Edukacji

  Czytaj więcej »

Gliwice

Warszawa

 
Face Upward - Widget