LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951875
W tym dzisiaj: 1467

Unikalnych odwiedzin: 116871
W tym dzisiaj: 257

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu: fizyki, chemii i informatyki; nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych; doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowa; technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów; metod kształtowania i badania struktury i własności materiałów oraz formułowania racjonalnych wniosków dotyczących stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach. Absolwent posiada umiejętności korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiada umiejętności obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Absolwent posiada sprawność komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle, a także małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich. Posiada umiejętności doboru materiałów. Jest przygotowany do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich. Absolwent przygotowany jest do: prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych i przemysłowego zaplecza badawczego; zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych; obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego i doradztwa techniczno-ekonomicznego w zakresie doboru materiałów inżynierskich; obsługi aparatury specjalistycznej do badania struktury i własności materiałów inżynierskich oraz obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania. Absolwent przygotowany jest do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych; zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu; jednostkach doradczych i projektowych oraz przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent uzyskuje umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu: inżynierii materiałowej oraz nauki o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych; informatyki – głównie komputerowego wspomagania prac inżynierskich; komputerowej nauki o materiałach, jako narzędzia projektowania materiałowego produktów i ich elementów; technologii wytwarzania i przetwórstwa materiałów; obsługi systemów informatycznych, w tym specjalistycznych, stosowanych w inżynierii materiałowej; technologii wytwarzania i przetwórstwa materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania i badania struktury i własności materiałów. W oparciu o znajomość kryteriów doboru materiałów oraz technologii wytwarzania i kształtowania ich własności dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu projektowania materiałowego różnych produktów, a także technologii ich wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu. Posiada znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich. Absolwent jest przygotowany do: podejmowania aktywności badawczej w zakresie inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz informatyki i komputerowego wspomagania prac inżynierskich w tym zakresie; kierowania zespołami działalności badawczej; obsługi aparatury specjalistycznej do badania struktury i własności materiałów inżynierskich; obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich w zakresie inżynierii materiałowej i technologii materiałowych; projektowania procesów technologicznych w zakresie inżynierii materiałowej i technologii materiałowych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent posiada umiejętności współpracy z ludmi, kierowania zespołami, zarządzania placówkami projektowymi i gospodarczymi oraz zarządzania personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej.

Wskazania

 1. Programy nauczania mogą przewidywać wykonanie samodzielnej pracy przejściowej.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Fizyka
 3. Chemia
 4. Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 5. Nauka o materiałach
 6. Materiały inżynierskie
 7. Projektowanie materiałowe i komputerowe nauki o materiałach
 8. Metodyka badania materiałów
 9. Technologia procesów materiałowych
 10. Mechanika techniczna, pękania oraz wytrzymałości materiałów
 11. Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska
 12. Termodynamika techniczna
 13. Elektrotechnika i elektronika
 14. Zintegrowane systemy zarządzania

Studia Drugiego Stopnia

 1. Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej
 2. Kształtowanie własności materiałów inżynierskich
 3. Zaawansowane metody badania materiałów
 4. Projektowanie i wytwarzanie materiałów inżynierskich
 5. Zarządzanie produkcją, usługami i personelem

Gdzie?

Sosnowiec

 • Inżynieria materiałowa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Inżynieria Materiałowa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria materiałowa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

  Czytaj więcej »

Częstochowa

Wrocław

 • Inżynieria Materiałowa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Inżynieria materiałowa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy » Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

  Czytaj więcej »

 • Mechaniczna inżynieria tworzyw

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy » Wydział Inżynierii Mechanicznej

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria materiałowa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Matematyki‚ Fizyki i Techniki » Instytut Techniki

  Czytaj więcej »

Tarnów

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie » Instytut Politechniczny

  Czytaj więcej »

Bielsko-Biała

Lublin

 • Inżynieria materiałowa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Lubelska » Wydział Inżynierii Środowiska

  Czytaj więcej »

Stalowa Wola

Koszalin

 • Inżynieria materiałowa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Koszalińska » Instytut Technologii i Edukacji

  Czytaj więcej »

Gliwice

 • Inżynieria materiałowa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Mechaniczny Technologiczny

  Czytaj więcej »

 • Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych - makrokierunek

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Mechaniczny Technologiczny

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria materiałowa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Inżynieria materiałowa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria produkcji

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria materiałowa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria materiałowa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Electric and Hybrid Vehicles Engineering

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria Materiałowa

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Inżynierii Materiałowej

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

  Czytaj więcej »

 • Inżynieria materiałowa

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna » Wydział Nowych Technologii i chemii

  Czytaj więcej »

Szczecin

 
Face Upward - Widget