LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951886
W tym dzisiaj: 10

Unikalnych odwiedzin: 116878
W tym dzisiaj: 7

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Jazz i muzyka estradowa

Jazz i muzyka estradowa

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, członek zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych oraz jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej i rozrywkowej. Jest przygotowany do: prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę jazzową i rozrywkową w instytucjach kultury; profesjonalnej obsługi akustycznej i nagraniowej imprez kulturalnych, koncertów, festiwali i projektów artystycznych z zakresu muzyki jazzowej, estradowej i rozrywkowej; prowadzenia projektów multimedialnych oraz pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent jest wykwalifikowanym artystą muzykiem – kompozytorem, aranżerem, instrumentalistą i wokalistą w zakresie jazzu i muzyki estradowej lub realizatorem nagłośnienia. Jest przygotowany do: wykonywania samodzielnej pracy artystycznej, badawczej i organizacyjnej; realizowania indywidualnej działalności twórczej; pracy w instytucjach kultury oraz pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Podstawy big-bandu/chóru
 2. Kształcenie słuchu
 3. Instrumentoznawstwo i propedeutyka instrumentacji
 4. Podstawy literatury i historii jazzu
 5. Podstawy kompozycji i aranżacji
 6. Instrumenty główne
 7. Improwizacja
 8. Podstawy śpiewu
 9. Reżyseria muzyczna
 10. Propedeutyka technika studyjna
 11. Podstawy zespołów instrumentalnych
 12. Podstawy zespołów wokalnych
 13. Techniki nagłośnienia
 14. Dykcja i recytacja
 15. Harmonia jazzowa
 16. Technika pracy w studio

Studia Drugiego Stopnia

 1. Big-bandy/chóry
 2. Literatura i historia jazzu
 3. Analiza improwizacji jazzowej
 4. Metodologia badań
 5. Historia kultury
 6. Kompozycja i aranżacja
 7. Harmonia „pop music”
 8. Instrumenty główne
 9. Śpiew
 10. Reżyseria nagrań
 11. Zespoły instrumentalne
 12. Zespoły wokalne
 13. Realizacja form radiowych

Gdzie?

Nysa

 • Jazz i muzyka estradowa

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie » Instytut Jazzu

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Jazz i muzyka estradowa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Jazz i muzyka rozrywkowa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Muzyki

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Musical i choreografia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Muzyczna » Wydział Wokalno-Aktorski

  Czytaj więcej »

Katowice

 
Face Upward - Widget