LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955829
W tym dzisiaj: 1052

Unikalnych odwiedzin: 117651
W tym dzisiaj: 235

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Kierunek lekarski

Kierunek lekarski

 

Opis

Jednolite Studia Magisterskie

Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 12 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 5700. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 360.

Absolwent powinien posiadać wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Dotyczy to w szczególności umiejętności: porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną; przeprowadzania wywiadu z pacjentem, badania chorego, właściwego doboru badań dodatkowych, stawiania wstępnej diagnozy, leczenia oraz udzielania pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Absolwent powinien opanować umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami służby zdrowia. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu medycyny. Absolwent powinien być przygotowany do: prowadzenia profesjonalnej opieki medycznej; udzielania pomocy w stanie bezpośredniego zagrożenia życia; planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej; postępowania klinicznego opartego na naukowych podstawach, respektującego zasady humanitaryzmu; podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich); prowadzenia badań i upowszechniania wyników oraz nauczania wykonywania zawodu. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Wskazania

 1. Programy nauczania mogą uwzględniać zajęcia z języka łacińskiego.

Przedmioty

Jednolite Studia Magisterskie

 1. Anatomia
 2. Histologia, cytofizjologia i embriologia
 3. Biologia medyczna
 4. Biofizyka
 5. Chemia
 6. Biochemia
 7. Fizjologia
 8. Patomorfologia
 9. Patofizjologia
 10. Mikrobiologia
 11. Immunologia
 12. Genetyka kliniczna
 13. Farmakologia i toksykologia
 14. Higiena i epidemiologia
 15. Diagnostyka laboratoryjna
 16. Zdrowie publiczne
 17. Psychologia lekarska
 18. Socjologia w medycynie
 19. Etyka lekarska
 20. Historia medycyny
 21. Choróby wewnętrzne
 22. Pediatria
 23. Chirurgia
 24. Ginekologia i położnictwo
 25. Neurologia i neurochirurgia
 26. Otolaryngologia
 27. Okulistyka
 28. Dermatologia i wenerologia
 29. Psychiatria
 30. Choróby zakaźne
 31. Ortopedia i traumatologia
 32. Radiologia
 33. Anestezjologia i intensywna terapia
 34. Propedeutyka stomatologia
 35. Onkologia
 36. Prawo i medycyna sądowa
 37. Medycyna rodzinna
 38. Rehabilitacja
 39. Medycyna nuklearna
 40. Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof

Gdzie?

Rzeszów

 • Inżynieria medyczna

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

Toruń

Zielona Góra

Poznań

 • Lekarski

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu » Wydział Lekarski I

  Czytaj więcej »

 • Optometria

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu » Wydział Lekarski II

  Czytaj więcej »

 • Elektroradiologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu » Wydział Nauk o Zdrowiu

  Czytaj więcej »

 • Protetyka słuchu

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu » Wydział Lekarski II

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Kierunek lekarski

  Jednostka prowadząca:

  Czytaj więcej »

Zabrze

Łódź

 • Elektroradiologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi » Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

  Czytaj więcej »

 • Kierunek lekarski

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi » Wydział Lekarski

  Czytaj więcej »

 • Kierunek lekarski

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi » Wydział Wojskowo - Lekarski

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Kierunek lekarski

  Jednostka prowadząca:
  Warszawski Uniwersytet Medyczny » I Wydział Lekarski

  Czytaj więcej »

 • Kierunek lekarski

  Jednostka prowadząca:
  Warszawski Uniwersytet Medyczny » II Wydział Lekarski

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget