LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950319
W tym dzisiaj: 1661

Unikalnych odwiedzin: 116605
W tym dzisiaj: 284

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Kierunek lekarsko-dentystyczny

Kierunek lekarsko-dentystyczny

 

Opis

Jednolite Studia Magisterskie

Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 5000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 300.

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu medycyny oraz nauk przyrodniczych i zaawansowaną wiedzę z zakresu stomatologii. Jest przygotowany do: prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej; planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej; postępowania klinicznego opartego na wiedzy i respektującego zasady humanitaryzmu; prowadzenia badań oraz upowszechniania ich wyników; zarządzania oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu stomatologii. Absolwent jest przygotowany do: pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; pracy w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; pracy w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz prowadzenia praktyki lekarza dentysty – po uzyskaniu odpowiednich uprawnień. Absolwent posiada umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami, porozumiewania się z pacjentami i ich rodzinami oraz zarządzania placówkami służby zdrowia.

Wskazania

 1. Zaleca się prowadzenie zajęć praktycznych (klinicznych) w systemie problemowym (zintegrowanym).

Przedmioty

Jednolite Studia Magisterskie

 1. Chemia i biochemia
 2. Biofizyka
 3. Biologia
 4. Anatomia człowieka
 5. Histologia, cytologia i embriologia
 6. Fizjologia człowieka
 7. Mikrobiologia i immunologia
 8. Patomorfologia
 9. Patofizjologia
 10. Farmakologia
 11. Stomatologia społeczna
 12. Radiologia
 13. Chirurgia i onkologia
 14. Choróby wewnętrzne
 15. Pediatria
 16. Choróby zakaźne
 17. Otorynolaryngologia
 18. Dermatologia i wenerologia
 19. Neurologia
 20. Okulistyka
 21. Psychologia kliniczna
 22. Anestezjologia i reanimacja
 23. Pierwsza pomoc medyczna
 24. Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa
 25. Fizjologia ciąży
 26. Rehabilitacja
 27. Medycyna sądowa
 28. Zdrowie publiczne
 29. Stomatologia zachowawcza i endodoncja
 30. Periodontologia i choróby błon śluzowych
 31. Protetyka
 32. Ortodoncja
 33. Chirurgia stomatologiczna
 34. Chirurgia szczękowo-twarzowa i onkologia
 35. Patologia jamy ustnej
 36. Mikrobiologia jamy ustnej
 37. Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna
 38. Nauczanie przedkliniczne w stomatologii zachowawczej, endodoncji i periodontologii
 39. Gerostomatologia
 40. Fizjologia narządu żucia
 41. Radiologia stomatologiczna
 42. Farmakologia kliniczna
 43. Bezpieczeństwo pracy i ergonomii w stomatologii
 44. Materiałoznawstwo stomatologiczne

Gdzie?

Poznań

 • Lekarsko-dentystyczny

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu » Wydział Lekarski II

  Czytaj więcej »

Zabrze

Warszawa

 • Kierunek lekarsko-dentystyczny

  Jednostka prowadząca:
  Warszawski Uniwersytet Medyczny » Wydział Lekarsko-Dentystyczny

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget