LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955633
W tym dzisiaj: 856

Unikalnych odwiedzin: 117638
W tym dzisiaj: 222

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Kompozycja i teoria muzyki

Kompozycja i teoria muzyki

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien być profesjonalnie wykształconym muzykiem posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kompozycji i teorii muzyki. Absolwent powinien być przygotowany do pracy: artystycznej, redakcyjnej i publicystycznej; w instytucjach upowszechniania kultury oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien być wszechstronnie wykształconym muzykiem posiadającym szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kompozycji i teorii muzyki. Absolwent powinien być przygotowany do: samodzielnej pracy artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej; pracy badawczej, publicystycznej i redakcyjnej oraz pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Literatura muzyczna
 2. Historia muzyki powszechnej
 3. Analiza form muzycznych
 4. Kształcenie słuchu
 5. Harmonia
 6. Fortepian
 7. Kontrapunkt
 8. Podstawy kompozycji
 9. Instrumentacja
 10. Czytanie partytur
 11. Harmonia praktyczna
 12. Technika kompozytorska XX wieku
 13. Muzyka polska XX i XXI wieku
 14. Propedeutyka dyrygowania

Studia Drugiego Stopnia

 1. Estetyka muzyki
 2. Psychologia muzyki
 3. Analiza dzieła muzycznego
 4. Promocja i marketing
 5. Kompozycja
 6. Współczesne metody analityczne
 7. Historia teorii muzyki
 8. Etnomuzykologia
 9. Krytyka i prelekcja
 10. Metodologia pracy badawczej

Gdzie?

Łódź

 • kompozycja i teoria muzyki

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Muzyczna » Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych » Akademia Muzyczna

  Czytaj więcej »

 • muzyka w mediach

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Muzyczna » Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych » Akademia Muzyczna

  Czytaj więcej »

 • Kompozycja

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Muzyczna » Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej

  Czytaj więcej »

 • Teoria muzyki

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Muzyczna » Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej

  Czytaj więcej »

 • Rytmika

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Muzyczna » Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej

  Czytaj więcej »

 • Muzykoterapia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Muzyczna » Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej

  Czytaj więcej »

 • Kompozycja muzyki filmowej

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Muzyczna » Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej

  Czytaj więcej »

Wrocław

Poznań

Katowice

Warszawa

 
Face Upward - Widget