LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955588
W tym dzisiaj: 811

Unikalnych odwiedzin: 117633
W tym dzisiaj: 217

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

 

Opis

Jednolite Studia Magisterskie

Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 12 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 5000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 360.

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i praktycznym konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Powinien być twórcą, o przygotowaniu artystycznym i naukowym, wyspecjalizowanym w dziedzinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Powinien być przygotowany do podejmowania samodzielnej lub zespołowej działalności zawodowej zgodnie z obowiązującym prawem w dziedzinie ochrony dóbr kultury i prawem autorskim. Interdyscyplinarna wiedza, wykształcenie artystyczne oraz umiejętności konserwatorskie nabyte w kontakcie z obiektem zabytkowym powinny dać absolwentowi podstawy do podejmowania samodzielnych decyzji oraz do projektowania i realizacji prac badawczo-konserwatorskich i konserwatorskorestauratorskich. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym. Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie tekstów fachowych.

Przedmioty

Jednolite Studia Magisterskie

 1. Historia sztuki i nauk pomocniczych
 2. Propedeutyka filozofii i teorii sztuki
 3. Socjologia kultury
 4. Technologia i technika dzieł sztuki
 5. Rysunek, anatomii plastycznej, malarstwa i rzeźby
 6. Chemia, fizyka i biologia
 7. Historia, teoria oraz propedeutyka konserwacji zabytków
 8. Inwentaryzacja i dokumentacja zabytków
 9. Kopie dzieł sztuki
 10. Technologia i technika konserwacji zabytków
 11. Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 12. Profilaktyka konserwatorska
 13. Projektowanie konserwatorskie

Gdzie?

Kraków

 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie » Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu » Wydział Ceramiki i Szkła

  Czytaj więcej »

Warszawa

 
Face Upward - Widget