LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1162260
W tym dzisiaj: 1786

Unikalnych odwiedzin: 144644
W tym dzisiaj: 236

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Kosmetologia

Kosmetologia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2.200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Powinien umieć: planować rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem; wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; prawidłowo odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania; ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o zdrowiu. Powinien być przygotowany do: pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz systematycznego doskonalenia zawodowego. Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta, powinien wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1.200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Powinien być przygotowany do: planowania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem; wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; odczytania składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania; ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo; zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego; oceny jakości surowców i preparatów kosmetycznych oraz współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków; współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne (pielęgnacyjne i profesjonalne); współpracy z lekarzem w zakresie zleconych zabiegów; kierowania zespołami kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Biologia i genetyka
 2. Biofizyka
 3. Anatomia
 4. Histologia
 5. Fizjologia i patofizjologia
 6. Biochemia
 7. Higiena
 8. Mikrobiologia i immunologia
 9. Farmakologia
 10. Pierwsza pomoc
 11. Kosmetologia pielęgnacyjna
 12. Kosmetologia upiększająca
 13. Receptury kosmetyczne
 14. Dermatologia
 15. Fizjoterapia i masaż
 16. Chemia kosmetyczna
 17. Estetyka

Studia Drugiego Stopnia

 1. Alergologia
 2. Endokrynologia
 3. Onkologia skóry
 4. Toksykologia kosmetyku
 5. Chirurgia plastyczna, pourazowa i estetyczna
 6. Kosmetologia lecznicza
 7. Rehabilitacja
 8. Sensoryka i środki zapachowe
 9. Surowce kosmetyczne
 10. Przemysłowa produkcja kosmetyków
 11. Receptury preparatów kosmetycznych
 12. Prawo i ekonomia

Gdzie?

Nysa

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie » Instytut Kosmetologii

  Czytaj więcej »

Kraków

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych

  Czytaj więcej »

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Małopolska Wyższa Szkoła » Wydział Humanistyki i Zdrowia

  Czytaj więcej »

Nowy Targ

Sandomierz

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Kosmetologia 2.0

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu » Wydział Biotechnologii

  Czytaj więcej »

 • Ko­sme­to­lo­gia

  Jednostka prowadząca:
  Bydgoska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Podologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Technologia produkcji kosmetyków

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia

  Czytaj więcej »

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie » Wydział Wychowania Fizycznego

  Czytaj więcej »

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych

  Czytaj więcej »

Wrocław

Bielsko-Biała

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Bielska Szkoła Wyższa im. J.Tyszkiewicza

  Czytaj więcej »

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Bielska Wyższa Szkoła biznesu

  Czytaj więcej »

Bytom

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Ekonomii I Administracji

  Czytaj więcej »

Płock

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody

  Czytaj więcej »

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

  Czytaj więcej »

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu » Wydział Farmaceutyczny

  Czytaj więcej »

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

  Czytaj więcej »

Kostrzyn nad Odrą

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Samorządowa Szkoła Zawodowa

  Czytaj więcej »

Piła

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

  Czytaj więcej »

Wałbrzych

 • KOSMETOLOGIA

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

  Czytaj więcej »

Opole

Łódź

 • KOSMETOLOGIA

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

  Czytaj więcej »

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności » Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia

  Czytaj więcej »

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi » Wydział Farmaceutyczny

  Czytaj więcej »

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk » Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

  Czytaj więcej »

Jarosław

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu » Instytut Ochrony Zdrowia

  Czytaj więcej »

Sosnowiec

Przemyśl

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu

  Czytaj więcej »

Rzeszów

Tarnów

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Tarnowska Szkoła Wyższa » Wydział Nauk Stosowanych

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa » Instytut Nauk Medycznych

  Czytaj więcej »

 • Kosmetologia

  Jednostka prowadząca:
  Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

  Czytaj więcej »

Dąbrowa Górnicza

Zakopane

Radom

 
Face Upward - Widget