LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955870
W tym dzisiaj: 1093

Unikalnych odwiedzin: 117659
W tym dzisiaj: 243

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze. Powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej; znać zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury. Powinien znać i rozumieć współczesne media, sposoby ich oddziaływań, funkcje i znaczenie, jakie pełnią w nowoczesnym społeczeństwie. Powinien legitymować się wiedzą z zakresu teatrologii, literaturoznawstwa, regionalistyki. Powinien nabyć umiejętności animatora kultury, organizatora życia kulturalnego, menadżera w instytucjach kultury. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach reklamowych, agencjach public relations. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie tekstów fachowych.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent winien posiadać gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację, przez odwołanie się do utrwalonych metodologii naukowych, poszczególnych zjawisk kultury. Powinien umieć dostrzegać i opisywać związki istniejące między różnymi obszarami kultury oraz definiować ich specyfikę. Powinien posiadać wiedzę o formach instytucjonalnych i sposobach finansowania projektów w dziedzinie kultury. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych – również w niestandardowych sytuacjach. Absolwent winien być przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w instytucjach kultury, samorządach lokalnych w zakresie animacji i organizacji kultury. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Kultura z perspektywy różnych dyscyplin naukowych
 2. Filozoficzne i metodologiczne podstawy kulturoznawstwa
 3. Wiedza o sztuce i literaturze
 4. Teoretyczne podstawy wiedzy o kulturze
 5. Podstawowe cechy współczesnej kultury audiowizualnej
 6. Instytucja kulturalna i ich zasady

Studia Drugiego Stopnia

 1. Filozofia kultury
 2. Estetyka
 3. Antropologia kultury
 4. Metody badań kulturoznawczych

Gdzie?

Kraków

 • Kulturoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Górniczo-Hutnicza » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • Kulturoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Ignatianum w Krakowie » Wydział Filozoficzny

  Czytaj więcej »

 • Kulturoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania » Wydział Ekonomii i Turystyki

  Czytaj więcej »

 • Kulturoznawstwo i Wiedza o Mediach

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Kulturoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk

  Czytaj więcej »

Toruń

Katowice

 • Kulturoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Kulturoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach » Wydział Humanistyczno-Społeczny

  Czytaj więcej »

Łódź

 • KULTUROZNAWSTWO

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi » Wydział Artystyczny

  Czytaj więcej »

 • Kulturoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 • Amerykanistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych » Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji

  Czytaj więcej »

 • Sinologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych » Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji

  Czytaj więcej »

 • Rosjanoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych » Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji

  Czytaj więcej »

Sosnowiec

Bydgoszcz

 • Kulturoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Humanistyczny » Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

  Czytaj więcej »

Wrocław

Głogów

Kielce

Bielsko-Biała

Leszno

Gorzów Wielkopolski

Zielona Góra

 • Kulturoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Kulturoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Filozofii

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Studia nad słowiańszczyzną wschodnią

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Lingwistyki Stosowanej » Instytut Rusycystyki

  Czytaj więcej »

 • Język i społeczeństwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Lingwistyki Stosowanej » Instytut Lingwistyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Wiedza o kulturze

  Jednostka prowadząca:
  Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna

  Czytaj więcej »

 • Teatrologia i filmoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna

  Czytaj więcej »

 • Kulturoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Artes Liberales

  Czytaj więcej »

 • Kulturoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Polonistyki » Instytut Kultury Polskiej

  Czytaj więcej »

 • Logopedia ogólna i kliniczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Polonistyki » Instytut Polonistyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Slawistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Polonistyki » Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

  Czytaj więcej »

 • Orientalistyka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Orientalistyczny

  Czytaj więcej »

 • Studia wschodnie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Orientalistyczny

  Czytaj więcej »

 • Kultura Japonii

  Jednostka prowadząca:
  Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

  Czytaj więcej »

 • Kulturoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Kultura w działaniu

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Kulturoznawstwo i komunikacja międzykulturowa

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Kulturoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Sztuka fotografii w kulturze

  Jednostka prowadząca:
  Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna

  Czytaj więcej »

 • Media relations

  Jednostka prowadząca:
  Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna

  Czytaj więcej »

 • Kulturoznawstwo w turystyce

  Jednostka prowadząca:
  Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna

  Czytaj więcej »

 • Kreatywne pisanie

  Jednostka prowadząca:
  Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna

  Czytaj więcej »

Opole

 • Kulturoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Filologiczny » Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

  Czytaj więcej »

 • Kultura śródziemnomorska

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Teologiczny » INSTYTUT EKUMENIZMU I BADAŃ NAD INTEGRACJĄ

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Kulturoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Socjologiczno-Historyczny

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Kulturoznawstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Filologiczny

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget