LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951980
W tym dzisiaj: 104

Unikalnych odwiedzin: 116905
W tym dzisiaj: 34

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Leśnictwo

Leśnictwo

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent posiada wiedzę niezbędną dla zapewnienia wielostronnej funkcji lasu, z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Umie planować i organizować produkcję szkółkarską, hodowlę oraz ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi w trakcie pozyskiwania i transportu surowców leśnych oraz wykorzystywania lasu do celów łowieckich. Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu leśnictwa. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych oraz w firmach związanych z leśnictwem. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) jest przygotowany do pracy w szkolnictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent jest przygotowany do: zapewnienia trwałości funkcjonowania ekosystemów leśnych; sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu; prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonaleniem poziomu ich technizacji. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i uczestniczenia w pracach badawczych w zakresie leśnictwa. Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach administracji Lasów Państwowych; parkach krajobrazowych i narodowych; instytutach naukowo-badawczych; ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa oraz szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka i statystyka matematyczna
 2. Fizyka
 3. Chemia
 4. Fizjologia roślin drzewiastych
 5. Botanika i zoologia leśna
 6. Ekologia
 7. Siedliskoznawstwo leśne
 8. Hodowla lasu
 9. Ochrona ekosystemów leśnych
 10. Urządzania ekosystemów leśnych
 11. Technika i inżynieria leśna
 12. Użytkowanie zasobów leśnych
 13. Geomatyka w leśnictwie
 14. Zarządzanie w leśnictwie

Studia Drugiego Stopnia

 1. Doświadczalnictwo leśne
 2. Siedliskoznawstwo leśne
 3. Hodowla lasu
 4. Ochrona ekosystemów leśnych
 5. Urządzania ekosystemów leśnych
 6. Technika i inżynieria leśna
 7. Użytkowanie zasobów leśnych
 8. Geomatyka w leśnictwie
 9. Zarządzanie w leśnictwie

Gdzie?

Poznań

 • Leśnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Leśny

  Czytaj więcej »

 • Ochrona przyrody

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  Czytaj więcej »

 • Ochrona przyrody

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Leśny

  Czytaj więcej »

Wrocław

Lublin

Warszawa

 • Leśnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego » Wydział Leśny

  Czytaj więcej »

 • Forest Information Technology

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego » Wydział Leśny

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget