LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951925
W tym dzisiaj: 49

Unikalnych odwiedzin: 116894
W tym dzisiaj: 23

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Lotnictwo i kosmonautyka

Lotnictwo i kosmonautyka

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2500. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent powinien opanować wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych i obiektów kosmicznych. Wiedza ta, w odniesieniu do wszystkich prowadzonych specjalności, powinna obejmować nowoczesne technologie i środki informacyjne oraz wymagania międzynarodowych instytucji lotniczych. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich w nowoczesnych zakładach przemysłu lotniczego i u użytkowników statków powietrznych, powinien również posiadać umiejętności przenoszenia nowoczesnej technologii lotniczej do innych gałęzi przemysłu, a szczególnie tych, które realizują zadania dla lotnictwa i kosmonautyki. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umieć posługiwać się językiem specjalistycznym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1000. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent powinien opanować wiedzę i umiejętności przygotowujące do podjęcia twórczej pracy projektowo-konstrukcyjnej, wdrożeniowej i naukowej związanej z budową, eksploatacją i pilotowaniem statków powietrznych i obiektów kosmicznych. Kształcenie powinno uwzględniać potrzeby użytkowników statków powietrznych i obiektów kosmicznych w zakresie ich eksploatacji z uwzględnieniem wymaganych przepisów międzynarodowych dotyczących kwalifikacji personelu zatrudnionego w jednostkach branży lotniczej: krajowych i zagranicznych, zwłaszcza w podmiotach europejskich. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Zaleca się wprowadzenie praktyki dyplomowej do programu studiów.
 2. Tytułem równorzędnym w rozumieniu warunków ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest właściwa licencja zawodowa personelu lotniczego wydana w jednostce akceptowanej w rozumieniu przepisów lotniczych.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Fizyka
 3. Informatyka
 4. Grafika inżynierska i zapis konstrukcji
 5. Mechanika ogólna
 6. Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 7. Aerodynamika
 8. Mechanika płynów
 9. Mechanika lotu
 10. Podstawy elektrotechniki
 11. Podstawy elektroniki
 12. Podstawy automatyki
 13. Termodynamika
 14. Podstawy konstrukcji maszyn
 15. Budowa i projektowanie obiektów latających
 16. Silniki lotnicze i kosmiczne
 17. Wyposażenie pokładowe
 18. Technologia lotnicza i kosmiczna
 19. Materiały lotnicze
 20. Eksploatacja statków latających

Studia Drugiego Stopnia

 1. Wybrane działy matematyki
 2. Wybrane działy fizyki
 3. Metody numeryczne w budowie i eksploatacji konstrukcji lotniczych
 4. Teoria przetwarzania sygnałów i identyfikacji
 5. Optymalizacja konstrukcji lotniczych
 6. Zarządzanie eksploatacją obiektów latających

Gdzie?

Rzeszów

 • Lotnictwo i Kosmonautyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Lotnictwo i Kosmonautyka

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna

  Czytaj więcej »

 • Lotnictwo i Kosmonautyka

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

  Czytaj więcej »

 • Lotnictwo i kosmonautyka

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna » Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

  Czytaj więcej »

 • LOTNICTWO

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Obrony Narodowej » Wydział Zarządzania i Dowodzenia

  Czytaj więcej »

Dęblin

 • Lotnictwo i kosmonautyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych » Wydział Lotnictwa

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget