LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1162160
W tym dzisiaj: 1686

Unikalnych odwiedzin: 144638
W tym dzisiaj: 230

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Malarstwo

Malarstwo

 

Opis

Jednolite Studia Magisterskie

Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 4.200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 300.

Absolwent powinien posiadać kwalifikacje artysty malarza oraz umiejętności z zakresu szeroko pojętej twórczości artystycznej. Powinien być przygotowany do wykonywania prac z zakresu malarstwa sztalugowego w technologiach tradycyjnych, współczesnych i pokrewnych oraz z wykorzystaniem intermedialnych środków przekazu. Powinien posiadać gruntowną i szeroką wiedzę z zakresu teorii i historii malarstwa oraz historii sztuki. Powinien być przygotowany do samodzielnej, twórczej i kreatywnej pracy indywidualnej oraz zespołowej w obszarze kultury, sztuki i oświaty (podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 3.000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu sztuk pięknych ze szczególnym uwzględnieniem teorii i historii malarstwa. Powinien być przygotowany do posługiwania się technologiami tradycyjnymi i współczesnymi środkami przekazu artystycznego. Powinien posiadać wszechstronne wykształcenie - niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie swojej dyscypliny artystycznej, zapewniającą przygotowanie do samodzielnej pracy zawodowej. Powinien być przygotowany do wykonywania prac z zakresu malarstwa sztalugowego oraz technik pokrewnych. Powinien umieć analizować zjawiska w obszarze sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wykształcenie i przygotowanie zawodowe powinno umożliwić absolwentowi podjęcie pracy w obszarze kultury, sztuki i oświaty (podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1.200. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent powinien posiadać kwalifikacje artysty malarza oraz umiejętności z zakresu szeroko pojętej twórczości artystycznej. Powinien posiadać umiejętności kreatywnego wypowiadania się o malarstwie i sztukach wizualnych. Powinien znać i rozumieć współczesne media oraz ich funkcje i znaczenie w sztuce, kulturze i społeczeństwie. Powinien posiadać gruntowną i szeroką wiedzę z zakresu teorii i historii malarstwa oraz historii sztuki. Powinien umieć analizować i oceniać różne zjawiska sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym. Powinien być przygotowany do samodzielnej, twórczej i kreatywnej pracy w obszarze kultury, sztuki i oświaty (podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Jednolite Studia Magisterskie

 1. Teoria i historia sztuki
 2. Filozofia, etyka i estetyka sztuki
 3. Historia malarstwa
 4. Działania i struktury wizualne
 5. Analiza sztuki współczesnej
 6. Malarstwo
 7. Rysunek
 8. Technologia malarstwa sztalugowego
 9. Technologia i technika uzupełniająca warsztat malarski

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Teoria i historia sztuki
 2. Filozofia i estetyka
 3. Historia malarstwa
 4. Działania i struktury wizualne
 5. Podstawy malarstwa
 6. Rysunek
 7. Technologia malarstwa sztalugowego
 8. Technologia i technika uzupełniająca warsztat malarski

Studia Drugiego Stopnia

 1. Filozofia i teoria sztuki
 2. Analiza sztuki współczesnej
 3. Malarstwo
 4. Technika uzupełniająca warsztat malarski

Gdzie?

Wrocław

Kraków

 • malarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie » Wydział Malarstwa

  Czytaj więcej »

 • Malarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Sztuki

  Czytaj więcej »

Częstochowa

 • Malarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Akademia im. Jana Długosza » Wydział Sztuki » Instytut Plastyki

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Malarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski

  Czytaj więcej »

 • Malarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Malarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Akademia Sztuk

  Czytaj więcej »

 • Malarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Czytaj więcej »

 • Malarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Artystyczna

  Czytaj więcej »

 • Malarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie » Wydział Malarstwa

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Malarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach » Wydział Artystyczny

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Malarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi » Wydział Grafiki i Malarstwa

  Czytaj więcej »

Radom

 • Malarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Sztuki

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Malarstwo i rysunek

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu » Wydział Malarstwa

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget