LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950400
W tym dzisiaj: 1742

Unikalnych odwiedzin: 116613
W tym dzisiaj: 292

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnie z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Absolwent jest przygotowany do: realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn; prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją; zarządzania pracą w zespole; koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych; jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent ma umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych. Uzyskuje wiedzę w zakresie technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów, metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie: projektowanie, wytwarzanie, eksploatację maszyn i dobór materiałów inżynierskich. Posiada wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczestwem i jakością w procesach wytwórczych. Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi; samodzielnego prowadzenia bada w instytutach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent powinien opanować umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi. Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych; przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych; instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych; jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii wytwarzania.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Fizyka
 3. Mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów i mechanika płynów
 4. Konstrukcja i eksploatacja maszyn oraz grafiki inżynierskiej
 5. Nauka o materiałach
 6. Inżynieria wytwarzania
 7. Termodynamika techniczna
 8. Elektrotechnika i elektronika
 9. Automatyka i robotyka
 10. Metrologia i systemy pomiarowe
 11. Zarządzanie środowiskiem i ekologia

Studia Drugiego Stopnia

 1. Mechanika analityczna
 2. Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 3. Współczesne materiały inżynierskie
 4. Zintegrowane systemy wytwarzania

Gdzie?

Opole

 • mechanika i budowa maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Mechanika i Budowa Maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

  Czytaj więcej »

 • Studia Doktoranckie

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

  Czytaj więcej »

Bielsko-Biała

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej » Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

Częstochowa

Kielce

 • Mechanika i Budowa Maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach » Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Mechanika i Budowa Maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Mechaniczno-Energetyczny

  Czytaj więcej »

 • Mechanika i Budowa Maszyn - studia w języku angielskim

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Mechaniczno-Energetyczny

  Czytaj więcej »

 • Mechanika i Budowa Maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 • Mechanika i Budowa Maszyn - studia w języku angielskim

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

Leszno

 • Mechanika i budowa maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

  Czytaj więcej »

Piła

 • Mechanika i budowa maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

  Czytaj więcej »

Konin

Gorzów Wielkopolski

Zielona Góra

 • Mechanika i budowa maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

Chełm

Lublin

 • Mechanika i budowa maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Lubelska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

Zamość

 • Mechanika i budowa maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

  Czytaj więcej »

Gliwice

 • Mechanika i Budowa Maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

  Czytaj więcej »

 • Mechanika i budowa maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Mechaniczny Technologiczny

  Czytaj więcej »

Radom

 • Mechanika i Budowa Maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu

  Czytaj więcej »

 • Mechanika i Budowa Maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

Krosno

Wołomin

 • Mechanika i Budowa Maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Mechanika i Budowa Maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Elologii i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Mechanika i Budowa Maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna

  Czytaj więcej »

 • Mechanika i budowa maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

Sanok

 • Mechanika i Budowa Maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku » Instytut Techniczny

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Mechanika i budowa maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 • Nanotechnologia

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Łódzka » Wydział Chemiczny

  Czytaj więcej »

Płock

 • Mechanika i budowa maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Politechnika Warszawska Filia w Płocku

  Czytaj więcej »

Ciechanów

 • Mechanika i budowa maszyn

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

  Czytaj więcej »

Szczecin

Koszalin

 
Face Upward - Widget