LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955865
W tym dzisiaj: 1088

Unikalnych odwiedzin: 117658
W tym dzisiaj: 242

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Mechatronika

Mechatronika

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Posiadają umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Absolwenci są przygotowani do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z: konstrukcją; wytwarzaniem; sprzedażą; eksploatacją; serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Absolwenci studiów powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym; przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.
 2. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwenci posiadają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, w szczególności związaną z synergią mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn oraz elektroniki, informatyki i teorii sterowania – niezbędną do projektowania i konstruowania specjalistycznych urządzeń stosowanych w: maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Absolwenci są przygotowani do: twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych; zarządzania procesami technologicznymi; prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz kierowania zespołami przemysłowymi i badawczymi. Absolwenci są przygotowani do pracy w: instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; przemyśle elektromaszynowym (motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym); stacjach serwisowych i diagnostycznych; placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej oraz jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Fizyka
 3. Nauka o materiałach
 4. Automatyka i robotyka z teorią sterowania
 5. Wprowadzenie do mechatroniki
 6. Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów
 7. Konstrukcja maszyn oraz grafika inżynierska
 8. Inżynieria wytwarzania
 9. Elektrotechnika i elektronika
 10. Informatyka i komputerowe wspomaganie w mechatronice
 11. Metrologia techniczna i systemy pomiarowe
 12. Zarządzanie, organizacja i bezpieczeństwo pracy oraz ergonomia

Studia Drugiego Stopnia

 1. Mechatronika techniczna
 2. Mechanika techniczna
 3. Elektronika
 4. Informatyka techniczna
 5. Zarządzanie

Gdzie?

Opole

 • –mechatronika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Opolska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

Sandomierz

 • Mechatronika

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Mechatronika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Rzeszowska » Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

  Czytaj więcej »

 • Mechatronika

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

  Czytaj więcej »

Sosnowiec

 • Mechatronika

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Mechatronika

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Matematyki‚ Fizyki i Techniki » Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Czytaj więcej »

 • Mechatronika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarki

  Czytaj więcej »

Nowy Sącz

Częstochowa

Wrocław

 • Mechatronika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

 • Mechatronika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Mechaniczny

  Czytaj więcej »

 • Mechatronika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Wrocławska » Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

  Czytaj więcej »

Lublin

 • Mechatronika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Lubelska » Wydział Elektrotechniki i informatyki

  Czytaj więcej »

Gliwice

 • Mechatronika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Elektryczny

  Czytaj więcej »

 • Mechatronika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Śląska » Wydział Mechaniczny Technologiczny

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Mechatronika

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna

  Czytaj więcej »

 • Mechatronics

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Mechatroniki

  Czytaj więcej »

 • Mechatronika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Warszawska » Wydział Mechatroniki

  Czytaj więcej »

 • Mechatronika

  Jednostka prowadząca:
  Wojskowa Akademia Techniczna » Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

  Czytaj więcej »

Koszalin

 • Mechatronika

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Koszalińska » Instytut Technologii i Edukacji

  Czytaj więcej »

Przemyśl

Katowice

 • Mechatronika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Mechatroniki

  Czytaj więcej »

 • Mechatronika przemysłowa

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Mechatroniki

  Czytaj więcej »

 • Mechatronika samochodowa

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Mechatroniki

  Czytaj więcej »

Łódź

Mińsk Mazowiecki

 • Mechatronika

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Szczecin

 
Face Upward - Widget