LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950346
W tym dzisiaj: 1688

Unikalnych odwiedzin: 116610
W tym dzisiaj: 289

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Muzykologia

Muzykologia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej. Powinien umieć posługiwać się wiedzą z zakresu historii i teorii muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury oraz posiadać umiejętności analizy dzieł muzycznych oraz dzieł słowno-muzycznych różnych epok. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się fachową terminologią muzyczną w języku obcym. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się organizacją życia muzycznego oraz upowszechniania kultury. Absolwent, który zamierza podjąć pracę w szkolnictwie powinien ukończyć specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej. Powinien znać historię muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury oraz posiadać umiejętności analizy i humanistycznej interpretacji dzieł muzycznych różnych epok. Absolwent powinien być przygotowany do pracy jako redaktor muzyczny, krytyk, bibliotekarz, organizator życia muzycznego i kustosz muzeów o profilu muzycznym. Absolwent, który zamierza podjąć pracę w szkolnictwie powinien ukończyć specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania prac badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Historii filozofii
 2. Propedeutyki muzykologii
 3. Akustyki muzycznej
 4. Harmonii
 5. Kontrapunktu
 6. Analizy muzycznej
 7. Historii muzyki powszechnej
 8. Historii muzyki polskiej
 9. Estetyki muzycznej
 10. Historii notacji muzycznej
 11. Etnomuzykologii i antropologii kulturowej

Studia Drugiego Stopnia

 1. Dziejów myśli o muzyce
 2. Historii form i gatunków muzycznych
 3. Metodologii badań muzykologicznych

Gdzie?

Kraków

Wrocław

Lublin

 • Muzykologia

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Teologii

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Muzykologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Historyczny » Instytut Muzykologii

  Czytaj więcej »

Opole

 • Muzykologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Teologiczny » INSTYTUT LITURGII, MUZYKI I SZTUKI SAKRALNEJ

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget