LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955821
W tym dzisiaj: 1044

Unikalnych odwiedzin: 117651
W tym dzisiaj: 235

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Nawigacja

Nawigacja

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent studiów powinien posiadać umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nawigacji: obiektów, środków transportu i komunikacji. Powinien posiadać biegłość w zakresie określania pozycji oraz wyboru właściwej trajektorii w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zarówno w złożonych sytuacjach środowiskowych jak i zagrożenia kolizją. Powinien znać język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Powinien być przygotowany do zarządzania zespołami ludzkimi oraz do realizacji zadań nakierowanych na zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludzi, obiektów i środowiska w kontekście uwarunkowań technicznych i prawnych oraz racjonalnej eksploatacji urządzeń i systemów. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nawigacji oraz wykazać biegłość w wybranej specjalności. Powinien być przygotowany do twórczej pracy w: zespołach badawczych i wdrożeniowych związanych z rozwojem zagadnień nawigacyjnych; przedsiębiorstwach projektujących, organizujących, zabezpieczających i wspomagających funkcjonowanie infrastruktury nawigacyjnej; wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunikacyjnych i transportowych; służbach kontroli lub nadzoru ruchu i komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw komunikacyjnych i transportowych. Absolwent powinien opanować umiejętności współpracy z ludmi i kierowania zespołami. Powinien być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Matematyka
 2. Fizyka
 3. Elektrotechnika i elektronika
 4. Automatyka
 5. Konstrukcja maszyn i grafiki inżynierskiej
 6. Informatyka
 7. Nawigacja
 8. Urządzenia nawigacyjne
 9. Systemy satelitarne w nawigacji
 10. Meteorologia
 11. Bezpieczeństwo nawigacji
 12. Systemy informacji przestrzennej
 13. Systemy transportowe
 14. Eksploatacja techniczna środków transportu

Studia Drugiego Stopnia

 1. Matematyka stosowana
 2. Metody opracowania danych
 3. Psychologia z socjologią
 4. Systemy teleinformatyczne
 5. Systemy nawigacyjne
 6. Inżynieria bezpieczeństwa nawigacji
 7. Infrastruktura nawigacyjna
 8. Zarządzanie systemami transportowymi

Gdzie?

Dęblin

 • Nawigacja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych » Wydział Lotnictwa

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget