LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951900
W tym dzisiaj: 24

Unikalnych odwiedzin: 116886
W tym dzisiaj: 15

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Ogrodnictwo

Ogrodnictwo

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Absolwent zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku. Posiada umiejętności przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowowarzywnym oraz kształtowania terenów zieleni. Jest przygotowany do pracy w administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) może pracować w szkolnictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

Absolwent posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody. Jest przygotowany do: wykonywania badań z zakresu analizy instrumentalnej, przetwarzania danych korzystając z technik informatycznych, opracowywania i analizy wyników, prezentowania wiedzy w określonej specjalności ogrodniczej, a także zarządzania i sterowania jakością produkcji oraz kierowania zespołami ludzkimi. Absolwent jest przygotowany do pracy w: specjalistycznych gospodarstwach, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechniania wiedzy ogrodniczej oraz instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Chemia i biochemia
 2. Botanika
 3. Fizjologia roślin
 4. Genetyka i hodowli roślin
 5. Ekologia i ochrony środowiska
 6. Gleboznawstwo
 7. Mikrobiologia
 8. Biotechnologia roślin
 9. Uprawy roli i żywienia roślin
 10. Sadownictwo
 11. Warzywnictwo i rośliny zielarskie
 12. Rośliny ozdobne
 13. Zagospodarowanie terenów zieleni
 14. Ochrona roślin
 15. Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej
 16. Nasiennictwo i szkółkarstwo

Studia Drugiego Stopnia

 1. Statystyka i doświadczalnictwo
 2. Biologia molekularna
 3. Ogrodnictwo zrównoważone
 4. Kształtowanie krajobrazu i ochrony przyrody
 5. Współczesne trendy w ogrodnictwie

Gdzie?

Sulechów

 • Ogrodnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie » INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ - IZiIR

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Medycyna roślin

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

  Czytaj więcej »

 • Ogrodnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

Kraków

 • Ogrodnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rolniczy » Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

  Czytaj więcej »

Wrocław

Lublin

 • Ogrodnictwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie » Wydział Ogrodniczy

  Czytaj więcej »

 • Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie » Wydział Ogrodniczy

  Czytaj więcej »

 • Zielarstwo i terapie roślinne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie » Wydział Ogrodniczy

  Czytaj więcej »

Warszawa

Szczecin

 
Face Upward - Widget