LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950338
W tym dzisiaj: 1680

Unikalnych odwiedzin: 116609
W tym dzisiaj: 288

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych i humanistycznych oraz umiejętnoci niezbędne do organizowania i zarządzania procesami twórczymi i podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury. Absolwent powinien posiadać kompetencje predestynujące go do pracy na stanowiskach pomocniczotwórczych w kinematografii i telewizji oraz do pełnienia funkcji menedżerskich w domach mediowych, agencjach reklamowych, strukturach samorządowych i administracji publicznej oraz instytucjach artystycznych – teatrach, domach kultury, biurach organizacji imprez. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1200. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać gruntowną wiedzę z zakresu ekonomicznych, technicznotechnologicznych, prawnych i artystycznych problemów funkcjonowania kinematografii i mediów. Powinien znać zagadnienia finansów, zarządzania i marketingu oraz techniki negocjacji i pracy zespołowej. Powinien być przygotowany do uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach medialnych. Absolwent powinien być przygotowany do pełnienia roli: kierownika produkcji oraz producenta utworów audiowizualnych, a także funkcji kierowniczych w: firmach zajmujących się dystrybucją i rozpowszechnianiem utworów audiowizualnych; instytucjach kulturalnych i agencjach impresariatu artystycznego oraz podmiotach funkcjonujących na rynku reklamy i Public Relations. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Ekonomia
 2. Prawo
 3. Film i sztuka audiowizualna
 4. Media, informacja i komunikowanie
 5. Historia kultury i sztuki
 6. Organizacja i ekonomika kinematografii, telewizji oraz produkcji telewizyjno-filmowej
 7. Technologia i technika produkcji telewizyjnofilmowej
 8. Finansowe aspekty produkcji telewizyjnofilmowej

Studia Drugiego Stopnia

 1. Organizacja i zarządzanie
 2. Marketing i promocja w kulturze oraz mediach
 3. Wiedza o kulturze i sztuce współczesnej
 4. Psychologia i komunikacja społeczna
 5. Źródła i metody finansowania produkcji telewizyjno-filmowej oraz widowisk i imprez masowych
 6. Zarządzanie i techniki kierownicze w produkcji telewizyjno-filmowej oraz widowisk i imprez masowych
 7. Prawne i etyczne aspekty produkcji audiowizualnej
 8. Warsztaty producenta i kierownika produkcji telewizyjno-filmowej
 9. Dystrybucja i rozpowszechnianie utworów audiowizualnych

Gdzie?

Kraków

 • Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Radia i Telewizji

  Czytaj więcej »

Łódź

Warszawa

 • Organizacja produkcji telewizyjnej i reżyseria

  Jednostka prowadząca:
  Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget