LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 1162176
W tym dzisiaj: 1702

Unikalnych odwiedzin: 144641
W tym dzisiaj: 233

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć i praktyk nie powinna być mniejsza niż 4815. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym; komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy; organizowania pracy własnej; nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1300. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent posiada umiejętności: posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa; świadczenia zindywidualizowanej opieki w zakresie pielęgniarstwa; organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej; nawiązywania współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki; prowadzenia edukacji prozdrowotnej; wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz identyfikowania obszarów podejmowania badań i uczestniczenia w badaniach. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Anatomia
 2. Fizjologia
 3. Patologia
 4. Badania fizykalne
 5. Biochemia i biofizyka
 6. Genetyka
 7. Mikrobiologia i parazytologia
 8. Zdrowie publiczne
 9. Farmakologia
 10. Radiologia
 11. Psychologia
 12. Socjologia
 13. Pedagogika
 14. Prawo
 15. Podstawy pielęgniarstwa
 16. Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
 17. Promocja zdrowia
 18. Podstawowa opieka zdrowotna
 19. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
 20. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 21. Interna i pielęgniarstwo internistyczne
 22. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 23. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
 24. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 25. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 26. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 27. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
 28. Opieka paliatywna
 29. Ratownictwo medyczne
 30. Dietetyka
 31. Badania w pielęgniarstwie
 32. Zakażenia szpitalne, język migowy lub promocja zdrowia psychicznego

Studia Drugiego Stopnia

 1. Psychoterapia
 2. Nowoczesne techniki diagnostyczne
 3. Teoria pielęgniarstwa
 4. Pielęgniarstwo europejskie
 5. Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
 6. Pielęgniarstwo specjalistyczne
 7. Zarządzanie w pielęgniarstwie

Gdzie?

Kraków

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych

  Czytaj więcej »

Nowy Targ

Kwidzyn

 • Pielęgniarstwo Ogólne

  Jednostka prowadząca:
  Powiślańska Szkoła Wyższa » Wydział Nauk o Zdrowiu

  Czytaj więcej »

 • Pielęgniarstwo Ogólne w ramach studiów pomostowych

  Jednostka prowadząca:
  Powiślańska Szkoła Wyższa » Wydział Nauk o Zdrowiu

  Czytaj więcej »

Gniezno

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

  Czytaj więcej »

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

  Czytaj więcej »

Łódź

 • PIELĘGNIARSTWO

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi » Wydział Nauk o Zdrowiu z oddziałem Pielęgniarstwa i Położnictwa

  Czytaj więcej »

Nowy Sącz

Tarnów

 • PIELĘGNIARSTWO

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie » Instytut Ochrony Zdrowia

  Czytaj więcej »

Nysa

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie » Instytut Pielęgniarstwa

  Czytaj więcej »

Kielce

Oświęcim

Bielsko-Biała

Częstochowa

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Pielęgniarstwo z j. obcym

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Polonijna » Instytut Zdrowia i Pielęgniarstwa (ZP)

  Czytaj więcej »

Płock

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

  Czytaj więcej »

Kostrzyn nad Odrą

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Samorządowa Szkoła Zawodowa

  Czytaj więcej »

Leszno

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

  Czytaj więcej »

Piła

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

Chełm

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

  Czytaj więcej »

Zamość

 • Pielęgniarstwo pomostowe

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

  Czytaj więcej »

Przemyśl

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu

  Czytaj więcej »

Opole

Jarosław

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu » Instytut Ochrony Zdrowia

  Czytaj więcej »

Sosnowiec

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Medyczna » Wydział Opieki Medycznej

  Czytaj więcej »

Dąbrowa Górnicza

Krosno

Ruda Śląska

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych » Wydział Opieki Zdrowotnej

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Medyczny

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu » Wydział Nauk o Zdrowiu

  Czytaj więcej »

Wołomin

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Uczelnia Warszawska » Instytut Nauk Medycznych

  Czytaj więcej »

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Warszawski Uniwersytet Medyczny » Wydział Nauk o Zdrowiu

  Czytaj więcej »

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie » Wydział Rehabilitacji

  Czytaj więcej »

Sanok

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku » Instytut Medyczny

  Czytaj więcej »

Katowice

Piotrków Trybunalski

Zakopane

Tychy

Stalowa Wola

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

  Czytaj więcej »

Tarnobrzeg

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu

  Czytaj więcej »

Radom

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Politechnika Radomska » Wydział Nauk o Zdrowiu, i Kultury Fizycznej

  Czytaj więcej »

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Radomska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

 • Pielęgniarstwo (studia pomostowe)

  Jednostka prowadząca:
  Radomska Szkoła Wyższa

  Czytaj więcej »

Ciechanów

 • Pielęgniarstwo

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget