LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 950323
W tym dzisiaj: 1665

Unikalnych odwiedzin: 116606
W tym dzisiaj: 285

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Politologia

Politologia

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także umożliwiającą analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Powinien znać historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych. Absolwent powinien posiadać umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Powinien umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie dynamiki zmian politycznych i strategii decyzyjnych. Absolwent powinien umieć analizować postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne relacje i interakcje z innymi podmiotami życia społecznego. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych oraz pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym. Powinien umieć kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować zespołami ludzkimi. Powinien umieć podejmować decyzje polityczne. Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnej pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien mieć ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do pracy badawczej i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Nauki o państwie i prawie
 2. Nauki o polityce
 3. Myśli polityczne
 4. Systemy polityczne
 5. Najnowsza historia polityczna
 6. Historia polityczna Polski XX wieku
 7. System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Partie polityczne i systemy partyjne
 9. Administracja publiczna
 10. Samorządy i polityka lokalna
 11. Marketing polityczny
 12. Polityka społeczna i gospodarcza
 13. Stosunki międzynarodowe
 14. Integracja europejska
 15. Statystyka i demografia
 16. Organizacja i zarządzanie

Studia Drugiego Stopnia

 1. Teoria polityki
 2. Metodologia badań politologicznych
 3. Ruchy społeczne
 4. Historia instytucji politycznych
 5. Filozofia i etyka polityki
 6. Socjologia polityki
 7. Psychologia polityki
 8. Komunikowanie polityczne
 9. Decydowanie polityczne
 10. Prawo europejskie

Gdzie?

Kraków

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Pedagogiczny » Wydział Humanistyczny » Instytut Politologii

  Czytaj więcej »

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Ignatianum w Krakowie

  Czytaj więcej »

Nowy Sącz

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Łódź

 • POLITOLOGIA

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

  Czytaj więcej »

 • Międzynarodowe Studia Kulturowe

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

  Czytaj więcej »

 • Polityka i dyplomacja

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych » Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Humanistyczny » Instytut Nauk Politycznych

  Czytaj więcej »

 • Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Humanistyczny » Instytut Nauk Politycznych

  Czytaj więcej »

 • Kompetencje polityczne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Humanistyczny » Instytut Nauk Politycznych

  Czytaj więcej »

Kielce

Oświęcim

Sucha Beskidzka

Bielsko-Biała

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Finansów i Prawa » Wydział Prawa i Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

  Czytaj więcej »

Częstochowa

Piła

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Chełm

Lublin

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Zamość

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

  Czytaj więcej »

Pułtusk

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Humanistyczna » Wydział Nauk Politycznych

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych » Instytut Nauk Politycznych

  Czytaj więcej »

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Colegium Civitas

  Czytaj więcej »

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

  Czytaj więcej »

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie » Wydział Nauk Historycznych i Społecznych » Instytut Politologii

  Czytaj więcej »

 • Studia Politologiczne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

 • Amerykanistyka

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanizacji

  Czytaj więcej »

 • Edukacja publiczna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanizacji

  Czytaj więcej »

Opole

Rzeszów

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Socjologiczno-Historyczny

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Wołomin

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej

  Czytaj więcej »

Sosnowiec

 • Politologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanitas » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

Przemyśl

 
Face Upward - Widget