LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951851
W tym dzisiaj: 1443

Unikalnych odwiedzin: 116868
W tym dzisiaj: 254

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Polityka społeczna

Polityka społeczna

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien uzyskać podstawową wiedzę o: przyczynach i przejawach problemów i kwestii społecznych; sposobach zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów i kwestii społecznych; instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej oraz zadaniach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych. Absolwent powinien posiadać umiejętności: zbierania i analizy informacji o problemach i kwestiach społecznych oraz o głównych grupach zagrożonych marginalizacją społeczną; udzielania pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji; sporządzania projektów socjalnych; ewaluacji interwencji różnych podmiotów oraz korzystania z programów komputerowych i literatury obcojęzycznej. Absolwent powinien być przygotowany do realizacji zadań operacyjnych z zakresu polityki społecznej w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia Drugiego Stopnia

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Absolwent powinien posiadać umiejętności: stosowania zaawansowanej wiedzy z zakresu polityki społecznej; badania i dokonywania pogłębionej analizy rzeczywistości społecznej; krytycznej analizy procesów powstawania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych; prognozowania przebiegu procesów społecznych; projektowania rozwiązań indywidualnych i grupowych problemów społecznych; poszukiwania nowatorskich sposobów realizacji zadań różnych podmiotów polityki społecznej oraz animowania współpracy z europejskimi strukturami kreującymi i realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej. Absolwent powinien być przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w różnych instytucjach sfery społecznej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Logika
 2. Zarządzanie
 3. Ekonomia
 4. Socjologia
 5. Prawo
 6. Instytucja europejska
 7. Psychologia społeczna
 8. Administracja publiczna
 9. Wprowadzenie do polityki społecznej
 10. Metody i techniki badań społecznych
 11. Finanse publiczne
 12. Demografia
 13. Polityka społeczna w Unii Europejskiej
 14. Zabezpieczenia społeczne
 15. Prawo pracy
 16. Służby społeczne i pracy socjalnej
 17. Polityka rynku pracy
 18. Polityka społeczna wobec rodziny

Studia Drugiego Stopnia

 1. Polityka gospodarcza
 2. Ewaluacja w polityce społecznej
 3. Historia społeczna i gospodarcza
 4. Komunikacja interpersonalna
 5. Teoria polityki społecznej
 6. Kwestie społeczne
 7. Techniki zarządzania
 8. Strategia rozwoju społecznego
 9. Lokalna polityka społeczna
 10. Międzynarodowa polityka społeczna

Gdzie?

Wrocław

 • Polityka Publiczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Polityka społeczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu » Wydział Ekonomiczno -Społeczny

  Czytaj więcej »

 • Polityka społeczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu » Wydział Ekonomii

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Polityka publiczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Studia euroazjatyckie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych » Instytut Nauk Politycznych

  Czytaj więcej »

 • Polityka społeczna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP

  Czytaj więcej »

 • Nauki o rodzinie

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych » Instytut Polityki Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Polityka społeczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych » Instytut Polityki Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Polityka społeczna

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Polityka społeczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Polityka Społeczna

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

Mysłowice

 • Polityka społeczna

  Jednostka prowadząca:
  Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

  Czytaj więcej »

Tarnobrzeg

 • Polityka społeczna

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget