LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955673
W tym dzisiaj: 896

Unikalnych odwiedzin: 117645
W tym dzisiaj: 229

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Prawo

Prawo

 

Opis

Jednolite Studia Magisterskie

Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 300.

Absolwent posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych, o wiedzę z zakresu innych nauk społecznych, o podstawową wiedzę ekonomiczną oraz posiada umiejętności wykorzystania ich w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Posiada umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji prawnych oraz występowania w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których prawo obowiązujące wskazuje mediację jako zalecany sposób rozstrzygania sporów prawnych.

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka obcego z grupy języków europejskich.

Przedmioty

Jednolite Studia Magisterskie

 1. Prawoznawstwo
 2. Logika prawnicza
 3. Prawo konstytucyjne
 4. Prawo karne
 5. Prawo administracyjne
 6. Prawo cywilne
 7. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
 8. Postępowanie karne
 9. Postępowanie cywilne
 10. Teoria i filozofia prawa
 11. Doktryny polityczno-prawne
 12. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 13. Prawo finansowe i finansów publicznych
 14. Prawo międzynarodowo publiczne
 15. Prawo Unii Europejskiej
 16. Prawo gospodarcze publiczne
 17. Historia prawa polskiego
 18. Historia powszechnego prawa
 19. Prawo rzymskie
 20. Prawo handlowe

Gdzie?

Kraków

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Prawo w biznesie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

  Czytaj więcej »

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

  Czytaj więcej »

 • Prawo gospodarcze i podatkowe

  Jednostka prowadząca:
  Dolnośląska Szkoła Wyższa » Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa » Instytut Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

 • Prawo w biznesie

  Jednostka prowadząca:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa » Wydział Ekonomiczno-Społeczny

  Czytaj więcej »

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa » Wydział Ekonomiczno-Społeczny

  Czytaj więcej »

 • Prawo w biznesie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa

  Czytaj więcej »

 • Prawa dziecka

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Administracji i Nauk Społecznych » Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Prawa pracy

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Administracji i Nauk Społecznych » Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Prawa ubezpieczeń

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Administracji i Nauk Społecznych » Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Prawa zamówień publicznych

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Toruń

Bielsko-Biała

Łódź

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk » Wydział Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Prawo Podatkowe i Rachunkowość

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Prawo i administracja UE

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych » Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Zielonogórski

  Czytaj więcej »

Lublin

Przemyśl

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

  Czytaj więcej »

Opole

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Opolski » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

Szczecin

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Prawo w Gospodarce

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Administracyjno - Społeczna

  Czytaj więcej »

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Menedżerska » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Prawo finansowe i skarbowość

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Prawo w biznesie*

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Prawo dla magistrów i licencjatów

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

  Czytaj więcej »

 • Prawo kanoniczne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie » Wydział Prawa Kanonicznego

  Czytaj więcej »

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie » Wydział Prawa i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Prawo gospodarcze

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

  Czytaj więcej »

Sosnowiec

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanitas » Wydział Administracji i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Józefów

 • Prawo urzędnicze

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

  Czytaj więcej »

Radom

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

  Czytaj więcej »

Poznań

 • Prawo w biznesie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa

  Czytaj więcej »

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bankowa

  Czytaj więcej »

 • Prawo

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget