LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 951949
W tym dzisiaj: 73

Unikalnych odwiedzin: 116899
W tym dzisiaj: 28

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Prawo kanoniczne

Prawo kanoniczne

 

Opis

Jednolite Studia Magisterskie

Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 3200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 300.

Absolwent powinien posiąść wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego. Powinien wykazać się gruntowną wiedzą prawno-kanoniczną wymaganą do podjęcia samodzielnych zawodów, do których wykonywania prawo kościelne wymaga ukończonych studiów kanonistycznych. Powinien być przygotowany do aktywności jako pracownik administracji kościelnej. Powinien być przygotowany do działalności w sądownictwie kościelnym jako: sędzia, adwokat, notariusz, promotor sprawiedliwości, obrońca węzła małżeńskiego oraz w poradnictwie prawnym. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem łacińskim jako językiem specjalistycznym w zakresie prawa kanonicznego. Absolwent powinien również mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz być przygotowany do podejmowania prac badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Przedmioty

Jednolite Studia Magisterskie

 1. Logika i metodologia dla prawników
 2. Etyka
 3. Filozofia prawa
 4. Prawo rzymskie
 5. Historia powszechnego prawa kanonicznego
 6. Teologia
 7. Teoria prawa
 8. Historia kościelnego prawa polskiego
 9. Teoria prawa kanonicznego
 10. Normy ogólne prawa kanonicznego
 11. Ustrój Kościoła
 12. Prawo zakonne
 13. Prawo o posłudze nauczania
 14. Prawo o sakramentach
 15. Prawo małżeńskie i rodzinne
 16. Prawo majątkowe
 17. Prawo karne
 18. Prawo procesowe
 19. Kościelne prawo publiczne

Gdzie?

Lublin

 
Face Upward - Widget