LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955584
W tym dzisiaj: 807

Unikalnych odwiedzin: 117633
W tym dzisiaj: 217

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Psychologia

Psychologia

 

Opis

Jednolite Studia Magisterskie

Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2700. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 300.

Absolwent powinien posiąść wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Powinien wykazać się gruntowną znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a w szczególności umieć kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym. Absolwent powinien posiąść umiejętność projektowania, realizowania i ewaluacji działań o charakterze aplikacyjnym. Posiadać kompetencje metodologiczne oraz gruntowną znajomość teorii opisujących i wyjaśniających zachowanie człowieka. Absolwent powinien być przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych i podejmowania pracy w różnych zawodach. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie psychologii. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wskazania

 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne studiowanie tekstów z zakresu psychologii i dyscyplin pokrewnych.

Przedmioty

Jednolite Studia Magisterskie

 1. Filozofia z elementami logiki
 2. Biologiczne podstawy zachowań
 3. Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej
 4. Metodologia badań psychologicznych i statystyki
 5. Etyka zawodu psychologa
 6. Procesy poznawcze
 7. Emocje i motywacje
 8. Osobowość
 9. Psychologia różnic indywidualnych
 10. Psychologia społeczna
 11. Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 12. Psychometria
 13. Diagnoza psychologiczna
 14. Pomoc psychologiczna
 15. Psychopatologia

Gdzie?

Nowy Sącz

 • psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

  Czytaj więcej »

Wrocław

 • Psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Wrocławski » Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

  Czytaj więcej »

 • Psychologia stosowana

  Jednostka prowadząca:
  Dolnośląska Szkoła Wyższa » Wdział Nauk Pedagogicznych

  Czytaj więcej »

Kraków

 • Psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

 • Psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Ignatianum w Krakowie » Wydział Pedagogiczny

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • PSYCHOLOGIA

  Jednostka prowadząca:
  Akademia Pedagogiki Specjalnej » Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

 • Psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie » Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

  Czytaj więcej »

 • Psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Warszawski » Wydział Psychologii

  Czytaj więcej »

 • Psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Menedżerska » Wydział Menedzerski

  Czytaj więcej »

 • Psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Psychology in English

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Psychologia dla magistrów i licencjatów

  Jednostka prowadząca:
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  Czytaj więcej »

 • Psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

  Czytaj więcej »

Katowice

 • Psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Śląski w Katowicach » Wydział Pedagogiki i Psychologii

  Czytaj więcej »

 • Psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa » Instytut Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Toruń

Bydgoszcz

 • Psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego » Wydział Pedagogiki i Psychologii » Instytut Psychologii

  Czytaj więcej »

Kielce

Poznań

 • Psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

  Czytaj więcej »

Leszno

 • Psychologia w biznesie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanistyczna

  Czytaj więcej »

Zielona Góra

Lublin

 • Psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski » Wydział Nauk Społecznych

  Czytaj więcej »

Opole

Szczecin

 • Psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny

  Czytaj więcej »

Sosnowiec

 • Psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Humanitas » Wydział Nauk Humanistycznych

  Czytaj więcej »

Łódź

 • Psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Łódzki » Wydział Nauk o Wychowaniu

  Czytaj więcej »

 • Psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Społeczna Akademia Nauk » Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

  Czytaj więcej »

Gliwice

Radom

 • Psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Handlowa

  Czytaj więcej »

 • Psychologia

  Jednostka prowadząca:
  Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget