LogowanieWYSZUKIWANIESzukaj

Przeszukaj:
 
ANKIETAAnkiety
Jak oceniasz naszą stronę:


 
LICZNIKLicznik

Odwiedzin łącznie: 955643
W tym dzisiaj: 866

Unikalnych odwiedzin: 117642
W tym dzisiaj: 226

W naszej bazie znajduje się:
529 uczelni wyższych
952 wydziałów
1221 instytutów i katedr

 

maturzysty.info » Kierunki » Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

 

Opis

Studia Pierwszego Stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 3800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Absolwent powinien posiadać umiejętności samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym: oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania; układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń; prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci; bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych; przyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych z zastosowaniem: rurki ustno-gardłowej oraz rurki nosowo-gardłowej; podawania tlenu; wspomagania oddechu lub prowadzenia wentylacji zastępczej z użyciem: maski twarzowej, zastawki oddechowej, worka samorozprężalnego oraz respiratora transportowego; intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenia wentylacji zastępczej z użyciem zastawki i worka samorozprężalnego; intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu krążenia rurką dwuświatłową; wykonywania konikopunkcji przy braku możliwości wykonania intubacji; wykonywania defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG; wykonywania defibrylacji automatycznej; wykonywania EKG; monitorowania czynności układu oddechowego; monitorowania czynności układu krwionośnego; wykonywania kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych; podawania leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą i wziewną oraz doszpikową – przy użyciu igły automatycznej; oceny świadomości pacjenta według skali Glasgow oraz oceny szerokości źrenic i ich reakcji na światło; nakłucia jamy opłucnowej w odmie prężnej potwierdzonej badaniem fizykalnym; cewnikowania pęcherza moczowego; zakładania sondy żołądkowej; pobierania krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych; oznaczania stężenia glukozy przy użyciu gleukometru; opatrywania ran; unieruchamiania złamań, zwichnięć i skręceń; unieruchamiania kręgosłupa a szczególnie odcinka szyjnego; odebrania porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych; segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof; podejmowania działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia oraz przygotowania pacjenta i sprawowania opieki medycznej podczas transportu. Absolwent powinien być przygotowany do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Przedmioty

Studia Pierwszego Stopnia

 1. Propedeutyka prawa
 2. Socjologia
 3. Psychologia
 4. Biofizyka
 5. Biochemia
 6. Zdrowie publiczne
 7. Higiena i epidemiologia
 8. Anatomia
 9. Fizjologia
 10. Patofizjologia
 11. Biologia i mikrobiologia
 12. Pierwsza pomoc
 13. Farmakologia
 14. Toksykologia
 15. Dydaktyka
 16. Metodologia badań
 17. Kwalifikowana pierwsza pomoc
 18. Medycyna ratunkowa
 19. Medyczna czynności ratunkowych
 20. Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy
 21. Medycyna katastrof
 22. Choróby wewnętrzne
 23. Chirurgia
 24. Pediatria
 25. Neurologia
 26. Traumatologia narządów ruchu
 27. Intensywna terapia
 28. Medycyna sądowa
 29. Psychiatria
 30. Położnictwo i ginekologia

Gdzie?

Nowy Targ

Kraków

 • Ratownictwo medyczne

  Jednostka prowadząca:
  Krakowska Akademia » Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych

  Czytaj więcej »

Bydgoszcz

Nowy Sącz

Nysa

 • Ratownictwo medyczne

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie » Instytut Zdrowia Publicznego

  Czytaj więcej »

Kielce

Bielsko-Biała

Poznań

 • Ratownictwo medyczne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

  Czytaj więcej »

 • Higiena dentystyczna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

  Czytaj więcej »

 • Techniki dentystyczne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

  Czytaj więcej »

 • Bezpieczeństwo zdrowotne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

  Czytaj więcej »

 • Ratownictwo medyczne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu » Wydział Nauk o Zdrowiu

  Czytaj więcej »

 • Terapia zajęciowa

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu » Wydział Nauk o Zdrowiu

  Czytaj więcej »

Kwidzyn

 • Ratownictwo Medyczne

  Jednostka prowadząca:
  Powiślańska Szkoła Wyższa » Wydział Nauk o Zdrowiu

  Czytaj więcej »

Kostrzyn nad Odrą

 • Ratownictwo medyczne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Samorządowa Szkoła Zawodowa

  Czytaj więcej »

Piła

 • Ratownictwo medyczne

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

  Czytaj więcej »

Sosnowiec

 • Ratownictwo Medyczne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Medyczna » Wydział Opieki Medycznej

  Czytaj więcej »

Rzeszów

 • Ratownictwo medyczne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Rzeszowski » Wydział Medyczny

  Czytaj więcej »

Warszawa

 • Ratownictwo medyczne

  Jednostka prowadząca:
  Uczelnia Warszawska » Instytut Nauk Medycznych

  Czytaj więcej »

 • Ratownictwo medyczne

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Rehabilitacji

  Czytaj więcej »

 • Rehabilitacja w geriatrii

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Rehabilitacji

  Czytaj więcej »

 • Rehabilitacja okołooperacyjna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Rehabilitacji

  Czytaj więcej »

 • Rehabilitacja dzieci i niemowląt

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Rehabilitacji

  Czytaj więcej »

 • Profilaktyka chorób kręgosłupa

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Rehabilitacji

  Czytaj więcej »

 • Opiekun osoby niepełnosprawnej

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Rehabilitacji

  Czytaj więcej »

 • Odnowa biologiczna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Rehabilitacji

  Czytaj więcej »

 • Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Rehabilitacji

  Czytaj więcej »

 • Gimnastyka korekcyjna

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Rehabilitacji

  Czytaj więcej »

 • Fizjoterapia w sporcie

  Jednostka prowadząca:
  Wyższa Szkoła Rehabilitacji

  Czytaj więcej »

 • Ratownictwo medyczne

  Jednostka prowadząca:
  Warszawski Uniwersytet Medyczny » Wydział Nauk o Zdrowiu

  Czytaj więcej »

Sanok

 • Ratownictwo Medyczne

  Jednostka prowadząca:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku » Instytut Medyczny

  Czytaj więcej »

Zabrze

 • Ratownictwo medyczne

  Jednostka prowadząca:

  Czytaj więcej »

Piotrków Trybunalski

Zakopane

Łódź

 • Ratownictwo medyczne

  Jednostka prowadząca:
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi » Wydział Nauk o Zdrowiu

  Czytaj więcej »

Podkowa Leśna

 • Medycyna Osteopatyczna

  Jednostka prowadząca:
  Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna

  Czytaj więcej »

 
Face Upward - Widget